Thí nghiệm điện Quảng Bình: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kiểm định phương tiện đo lường

09:36 - 26/03/2023  |  525 lượt xem

Chia sẻ
Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Bình với chức năng kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường của ngành điện theo quyết định số 5723/QĐ-EVNCPC ngày 22/10/2014 của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm độ chính xác, độc lập, khách quan trong đo lường, đồng thời đóng vai trò là “trọng tài” góp phần giải quyết khiếu nại giữa ngành điện và khách hàng.
Thí nghiệm điện Quảng Bình: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kiểm định phương tiện đo lường

Các kiểm định viên đang thực hiện kiểm định công tơ điện

Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Bình được thành lập với 10 cán bộ, nhân viên trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện miền Trung với trang thiết bị 02 bàn kiểm công tơ 3 pha, 04 bàn kiểm công tơ 1 pha, 01 bộ kiểm máy biến dòng điện - biến điện áp và các thiết bị khác đi kèm. Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định thực hiện kiểm định phương tiện đo, được sử dụng dấu kiểm định mang ký hiệu N63, chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo, chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp về công tác kiểm định, cấp chứng nhận và thẻ kiểm định viên. Những năm qua, các kiểm định viên đều đáp ứng yêu cầu công việc, làm chủ trang thiết bị, công nghệ kiểm định hiện đại. Hoạt động kiểm định của Trung tâm đảm bảo chính xác, khách quan, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và được ngành Điện, cơ quan quản lý nhà nước về đo lường chất lượng đánh giá cao. Từ 2015 đến nay, Trung tâm đã thực hiện kiểm định phương tiện đo các loại với khối lượng như công tơ 1 pha là 243.285 cái; công tơ 3 pha là 39.948 cái; biến dòng điện và biến điện áp 10.386 máy. Trung bình mỗi năm, Trung tâm thực hiện kiểm định trên 37.000 phương tiện đo gồm: Công tơ điện 1 pha cảm ứng, 1 pha điện tử, 3 pha cảm ứng, 3 pha điện tử 1 giá, 3 pha điện tử 3 giá; biến dòng hạ, trung, cao thế; biến áp.

Với chủ đề công tác năm 2021 của Tập đoàn và Tổng công ty về công tác chuyển đổi số, Trung tâm đã tích cực tham gia công tác chuyển đổi số do Công ty TNHH MTV Thí nghiệm miền Trung (CPCETC) và Tổng công ty phát động. Từ đầu tháng 6/2021, Trung tâm đã phối hợp với CPCEMEC và CPCETC phân tích cơ sở dữ liệu của các loại thiết bị kiểm định; kết nối và đồng bộ dữ liệu về server; xây dựng các biểu mẫu giấy chứng nhận kiểm định, biên bản kiểm định, các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý và báo cáo. Đến ngày 01/01/2022, phần mềm trong công tác kiểm định phương tiện đo, thực hiện ký số và phối hợp giữa các đơn vị đã chính thức được đưa vào sử dụng tại các tổ chức kiểm định được chỉ định của CPCETC. Tại cơ quan Công ty và 13 Trung tâm Thí nghiệm điện trực thuộc đã sử dụng máy quét mã vạch trong công tác kiểm định phương tiện đo; trên giấy chứng nhận kiểm định đã tích hợp mã QR code để tra cứu trực tuyến, tự động cấp giấy chứng nhận kiểm định, biên bản kiểm định đến các Công ty Điện lực trực thuộc EVNCPC.

Bên cạnh thực hiện hiệu quả công tác kiểm định theo định kỳ, Trung tâm còn thực hiện tốt việc kiểm định phương tiện đo do người dân hoặc ngành điện yêu cầu, nhằm giải quyết khiếu nại giữa hai bên. Theo cán bộ Trung tâm, những khiếu nại phần lớn từ người dân khi nhận thấy công tơ của gia đình mình có chỉ số cao hơn bình thường. Để hoạt động kiểm định công khai, minh bạch nhất, Trung tâm cho phép người dân giám sát quá trình kiểm định. Đồng thời, cán bộ Trung tâm giải thích cặn kẽ về công nghệ, kỹ thuật để người dân hiểu về tính chất hoạt động tự động và độ chính xác của máy kiểm định. Anh Cao Vương Lâm, Quản đốc Phân xưởng Kiểm định - Đo lường (Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Bình) cho biết: "Nhiều người dân đến Trung tâm khiếu nại về công tơ điện rất bức xúc, nhưng sau khi được chúng tôi tận tình giải thích, hướng dẫn và tham gia giám sát quá trình kiểm định, người dân đã hiểu công tơ hoạt động đúng và vui vẻ ra về".

Phát huy những kết quả đạt được của Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Bình, thời gian tới Trung tâm dự báo đơn vị sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức chu kỳ kiểm định phương tiện đo tăng thêm (quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2)... Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc của cán bộ công nhân viên, đặc biệt là dự báo năm 2025 khi không có công tơ 1 pha để kiểm định.

Có thể thấy rằng, sau hơn 8 năm hoạt động, Trung tâm Thí nghiệm điện Quảng Bình đã thực hiện và phát huy hiệu quả trong công tác đo lường, đảm bảo độc lập, khách quan, chính xác, đúng như mục tiêu đề ra khi thành lập. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm định đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số hiện nay của Công ty.

Võ Trùng Dương

09:36 - 26/03/2023  |  525 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU