Đảng ủy PC Đắk Lắk: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

14:15 - 27/03/2023  |  359 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 23/3/2023, tại trụ sở PC Đắk Lắk, Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6, khóa XIII và Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Về dự và truyền đạt nội dung các chuyên đề có đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 273 đảng viên của Đảng bộ.
Đảng ủy PC Đắk Lắk: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Hơn 270 đảng viên thuộc Đảng ủy PC Đắk Lắk tham gia học tập Nghị quyết

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của các nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối hệ thống chính trị trong giai đoạn mới ”; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kế luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về “định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050” và chuyên đề 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung chuyên đề tại hội nghị

Thông qua hội nghị, các đảng viên đã nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện. Từ đó, mỗi đảng viên có cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tuyên truyền rộng rãi nội dung của nghị quyết đến người lao động, nhân dân nơi cư trú; tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Điều này cũng góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Trần Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy PC Đắk Lắk yêu cầu các Chi bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung đến toàn thể người lao động tại đơn vị, xem đây là nội dung chính trong các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ mình. Các đồng chí cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, các đơn vị cũng cần bám sát các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Công ty để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế. Cùng với đó, việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát đảng viên trong Chi bộ triển khai thực hiện cũng cần được quan tâm.

Quý Dương

14:15 - 27/03/2023  |  359 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU