Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

16:35 - 20/04/2023  |  1033 lượt xem

Chia sẻ
Đó là chỉ đạo của Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư xây dựng (ĐTXD) và tài chính năm 2023 vào ngày 19/4/2023 .
Triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Giám đốc PC Quảng Bình Hoàng Hiếu Trung đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính đã đạt được trong năm 2022 và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ SXKD, ĐTXD và tài chính trong năm 2023. Theo đó, trong quý 1/2023, sản lượng điện thương phẩm PC Quảng Bình thực hiện là 226,6  triệu kWh, cao hơn 3,47% so với kế hoạch giao. Tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,96%, cao hơn 0,26% so với kế hoạch (99,7%), không có nợ quá hạn, khó đòi.

Công ty không ngừng nâng cao công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, quý 1/2023, toàn Công ty đã thực hiện cấp điện theo chỉ số tiếp cận điện năng cho 19 công trình, với tổng thời gian thực hiện là 26 ngày, thời gian thực hiện trung bình là 1,37 ngày/công trình. Đến nay, số lượng khách hàng đã thoả thuận chuyển đổi kênh nhận thông báo không tốn phí đạt tỷ lệ 28,7%. Công ty đẩy mạnh việc tuyên truyền đến khách hàng, phát động thi đua để các đơn vị cố gắng phấn đấu, mục tiêu đến hết năm 2023 đạt 50% số khách hàng nhận thông tin thông báo qua kênh không tốn phí.

Giám đốc PC Quảng Bình Hoàng Hiếu Trung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, ĐTXD và tài chính

Năm 2023, PC Quảng Bình được giao thực hiện 38 dự án đầu tư xây dựng, bao gồm 31 dự án giao mới với tổng vốn giao là 166,599 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã hoàn thành 02 dự án, tỷ lệ giải ngân đạt 14,95% và đang đẩy nhanh công tác cấp phép, trích đo thu hồi đất để đảm bảo tiến độ công trình cũng như giá trị giải ngân kế hoạch năm đạt trên 95% kế hoạch giao. Về công tác thực hiện định mức chi phí, Công ty thực hiện 50,93 đ/kwh trên kế hoạch EVNCPC giao 63,7đ/kwh, tiết kiệm kế hoạch chi phí 20,05%.

Qua báo cáo và kiến nghị, đề xuất của PC Quảng Bình cũng như những đánh giá từ lãnh đạo các Ban Tổng công ty về tình hình hoạt động của PC Quảng Bình, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư ghi nhận những nỗ lực và kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD của lãnh đạo, CBCNV PC Quảng Bình đã đạt được trong năm 2022 và quý 1/2023. Tổng giám đốc nhấn mạnh, trong thời gian đến đơn vị phải tiếp tục nỗ lực giảm sự cố do lỗi chủ quan và chú trọng hơn nữa trong công tác an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động. Công ty cần đẩy mạnh chuyển đổi kênh nhận thông báo không tốn phí, sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo đạt các chỉ tiểu tổn thất điện năng, giá trị giải ngân theo kế hoạch; triển khai hiệu quả thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Hoàng Hiếu Trung - Giám đốc PC Quảng Bình khẳng định sẽ cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV nỗ lực khắc phục những tồn tại để hoàn thành tốt hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ được EVNCPC giao.

Đình Đoàn-Hương Nguyên

16:35 - 20/04/2023  |  1033 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  42201 lượt xem