Sử dụng ngôn ngữ Python trong xử lý file dạng pdf

14:41 - 11/05/2023  |  997 lượt xem

Chia sẻ
Python là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và máy học (ML). Guido Van Rossum, một lập trình viên máy tính ở Hà Lan, đã tạo ra Python. Guido Van Rossum cho ra mắt phiên bản đầu tiên của ngôn ngữ Python (phiên bản 0.9.0) vào năm 1991.
Sử dụng ngôn ngữ Python trong xử lý file dạng pdf

Ảnh minh họa

Ngôn ngữ này lần lượt trải qua các phiên bản 1.0. 2.0, 3.0. Python 3.0 đã được ra mắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2008. Phiên bản này bao gồm các tính năng như hàm in và hỗ trợ nhiều hơn cho việc phân chia số và xử lý lỗi. Ngôn ngữ có ưu điểm là bao gồm các tính năng hữu ích như một số kiểu dữ liệu và hàm để xử lý lỗi. Các nhà phát triển sử dụng Python vì nó hiệu quả, dễ học và có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau.

Ngôn ngữ Python có thể được sử dụng để viết các script nhằm thực thi các tác vụ hằng ngày như xử lý file excel, file word, xử lý hình ảnh, lập lịch chạy các chương trình trên máy tính,…Trong số các ứng dụng đó, làm việc với file PDF là 1 tác vụ có thể được xử lý bởi các đoạn lệnh đơn giản viết bằng  Python trên máy tính.

Thông thường, việc xử lý các file PDF có thể đơn giản, tuy nhiên với số lượng file PDF lớn (khoảng vài trăm file), việc xử lý các file PDF là công việc tốn nhiều thời gian, khi đó ứng dụng ngôn ngữ Python để xử lý file PDF sẽ dễ dàng, tiết kiệm thời gian và giảm sai sót so với khi thực hiện thủ công như thông thường.

Tùy theo HĐH, việc cài đặt python có thể khác nhau. Các thao tác cài đặt để tạo môi trường làm việc với Python có thể tham khảo tại https://www.python.org/doc/. Bài viết mô tả các ứng dụng của Python trong trích xuất văn bản, gộp file và tạo mật khẩu để bảo vệ file PDF.

  •  Ứng dụng Python để trích xuất nội dung văn bản từ file:

Hình ảnh từ môi trường windows khi chạy lệnh

  •  Ứng dụng Python để ghép nhiều file PDF lại với nhau:

 

Hình ảnh từ môi trường windows khi chạy lệnh

Hình ảnh file mới được tạo ra khi gộp 2 file bằng Python

  •  Bảo vệ file PDF bằng password:

Hình ảnh file PDF được bảo vệ bằng password

Võ Văn Đông

14:41 - 11/05/2023  |  997 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  40988 lượt xem