Đảng ủy CPCCPSC: Thực hiện kiểm tra Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ định kỳ năm 2023

15:40 - 31/05/2023  |  606 lượt xem

Chia sẻ
Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (Đảng ủy CPCCPSC) do ông Văn Việt Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty làm Trưởng đoàn vừa thực hiện kiểm tra các Chi bộ và các Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc, gồm: Tổ chức - Hành chính, Kế hoạch Kỹ thuật, Tài chính Kinh doanh, Xí nghiệp Sửa chữa - Thí nghiệm, Xí nghiệp DVĐL Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Chi bộ Xí nghiệp Thủy điện A Roàng.
Đảng ủy CPCCPSC: Thực hiện kiểm tra Chi bộ và Phó Bí thư Chi bộ định kỳ năm 2023

Đoàn công tác UBKT Đảng ủy Công ty kiểm tra các Chi bộ

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng vào Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong năm 2022, 2023; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của BCHTW; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của BCHTW; Quy chế làm việc, phân công cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025; công tác phát triển đảng viên.

Qua kiểm tra đánh giá trực tiếp tại các Chi bộ, Đoàn UBKT Đảng ủy Công ty ghi nhận: Các Chi bộ đã thực hiện tốt Nghị quyết Đại Hội Chi bộ đã đề ra, nội dung sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề các Chi bộ đã bám sát nội dung hướng dẫn của Đảng ủy Công ty; vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với đơn vị, vai trò người đứng đầu cấp ủy Chi bộ đối với đảng viên đã được thể hiện rõ và phát huy hiệu quả; đảng viên được nắm bắt đầy đủ các công văn, chỉ thị, nghị quyết,… của các cấp ủy Đảng cấp trên triển khai đến Chi bộ; … Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót tại một số Chi bộ, nhất là công tác báo cáo chưa được kịp thời, đã được Đoàn kiểm tra góp ý, chấn chỉnh, nhắc nhở để các Chi bộ thực hiện.

Đối với các Phó Bí thư Chi bộ đã nghiêm túc thực hiện các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; trách nhiệm của Phó Bí thư Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công của cấp ủy Chi bộ.

Chỉ đạo việc thực hiện công tác này thời gian đến, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty yêu cầu Cấp ủy Chi bộ cần quan tâm hơn nữa công tác giám sát thường xuyên đảng viên tại Chi bộ mình và phải xem đây là nền tảng quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, Công ty. Mỗi đảng viên cần tự trau dồi, rèn luyện năng lực, ý chí và phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương; quan tâm hơn nữa đến công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho quần chúng, người lao động, qua đó góp phần phát hiện những nhân tố trẻ, tích cực trong lao động, hoạt động phong trào, … để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng vững mạnh.

Phan Tuấn

15:40 - 31/05/2023  |  606 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU