Đầu tư TBA 110kV Trường Hải : Đảm bảo nguồn điện cấp cho các khu công nghiệp phía Nam tỉnh Quảng Nam

14:31 - 03/06/2023  |  3174 lượt xem

Chia sẻ
Huyện Núi Thành nằm về phía Nam tỉnh Quảng Nam thuộc vùng trọng điểm Khu kinh tế mở Chu Lai với 4 khu công nghiệp (KCN) lớn gồm: Bắc Chu Lai, Hậu cần – Cảng Tam Hiệp, Tam Anh và KCN Khí - Năng lượng. Hiện tại khu vực này được cung cấp điện từ 02 nguồn là Trạm biến áp (TBA) 110kV Kỳ Hà (2x40kVA) và TBA 110kV Tam Anh (1x40kVA).
Đầu tư TBA 110kV Trường Hải : Đảm bảo nguồn điện cấp cho các khu công nghiệp phía Nam tỉnh Quảng Nam

Bản đồ quy hoạch lưới điện truyền tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2035

TBA 110kV Kỳ Hà với công suất (2x40) MVA đã mang tải ở mức 84%, khả năng mang tải được thêm khoảng 10MW. TBA 110kV Tam Anh (01x40)MVA cấp điện KCN Việt Hàn và các phụ tải phía Bắc huyện Núi Thành, khả năng hỗ trợ công suất cho TBA 110kV Kỳ Hà khoảng 10÷15 MW. Theo tính toán, trong chế độ bình thường, năm 2024 vùng dự án thiếu 43,9MVA, năm 2025 thiếu 54,6MVA, đến năm 2030 thiếu 124,5MVA. Trong chế độ vận hành N-1, trường hợp sự cố MBA 40MVA  năm 2023 vùng dự án đã thiếu 7,8MVA, năm 2025 sẽ thiếu 94,6MVA, đến năm 2030 thiếu đến 164,5MVA. 

Theo Quyết định số 1100/QĐ-BCT ngày 03/4/2018 của Bộ Công thương về việc Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035, tốc độ tăng trường phụ tải khu vực bình quân khoảng 10,6%/năm. Với tốc độ phát triển phụ tải này, cũng như các phụ tải đăng ký mới của các nhà máy trong Khu kinh tế mở Chu Lai, Công ty Điện lực Quảng Nam đã đầu tư và có phương án đảm bảo kết cấu lưới điện khu vực đủ khả năng cung cấp điện với nhu cầu phụ tải hiện trạng. Tuy nhiên trong tương lai các phụ tải công nghiệp, đặc biệt các dự án do Thaco - Trường Hải làm chủ đầu tư có yêu cầu độ tin cậy cung cấp điện cao, khả năng thiếu hụt nguồn cung là rất gần.

Các kỹ sư CPCPEC thực hiện công tác khảo sát địa chất công trình

Kỹ sư Nguyễn Văn Hà - Chủ nhiệm đề án, Công ty Tư vấn điện miền Trung - đơn vị lập dự án, cho biết: “Việc xây dựng TBA110kV Trường Hải được lựa chọn vị trí xây dựng gần trọng tâm phụ tải, đảm bảo cấp điện ổn định, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực dự án. Ngoài ra, còn kết nối lưới điện 110kV giữa các TBA 110kV, bổ sung vào quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035. Việc đầu tư xây dựng TBA 110kV Trường Hải cần được sớm triển khai thực hiện, hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 6329/BCT-ĐL về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đường dây 110kV và TBA Trường Hải vào quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035, ngày 12/10/2021 của Bộ Công thương”.

Hiện nay dự án đã hoàn thiện công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung tích cực triển khai các bước để trình EVNCPC phê duyệt. Dự án sẽ đảm bảo nguồn cung cấp điện đầy đủ cho các phụ tải lớn, góp phần thúc đẩy tiềm năng phát triển công nghiệp tại khu vực phía Nam tỉnh Quảng Nam.

Huỳnh Chín

14:31 - 03/06/2023  |  3174 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  41859 lượt xem