Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng làm việc với PC Quảng Nam về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

05:27 - 19/09/2023  |  643 lượt xem

Chia sẻ
Chiều ngày 18/9/2023, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng chủ trì làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng làm việc với PC Quảng Nam về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

Quang cảnh buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có các Thành viên HĐTV EVNCPC Nguyễn Đức, Nguyễn Thanh và Trình Trung Phương, Phó Tổng giám đốc Lê Hoàng Anh Dũng, Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại EVNCPC Nguyễn Hữu Phước, lãnh đạo các Ban Tổng công ty.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, nhìn chung, trong giai đoạn 2021 đến nay, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư phát triển (ĐTPT) EVNCPC giao hàng năm để triển khai có hiệu quả; hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện an toàn, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Giám đốc PC Quảng Nam Nguyễn Hữu Khánh báo cáo với đoàn công tác HĐTV EVNCPC

Kết quả lần lượt năm 2021 và 2022, đơn vị đã thực hiện đạt và vượt 38/40, 34/37 chỉ tiêu EVNCPC giao. Riêng năm 2023, tình hình phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt thành phần phụ tải cho sản xuất công nghiệp giảm 10,17% so với cùng kỳ - thành phần này chiếm tỉ trọng 51,03% - nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu điện thương phẩm với mức dự kiến cả năm thực hiện 2.490,75 triệu kWh, đạt 99,95%. Thêm vào đó, giá trị quyết toán vốn sửa chữa lớn cũng đạt 80% kế hoạch do tiến độ vật tư thiết bị được cung cấp chậm. Vì vậy dự kiến năm nay PC Quảng Nam đạt và vượt 38/40 chỉ tiêu Tổng công ty giao.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo PC Quảng Nam cam kết bằng nỗ lực của cả hệ thống, dự kiến thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 EVNCPC giao. Để có kết quả theo kế hoạch đề ra, toàn đơn vị triển khai 4 nhóm giải pháp: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện an toàn và ổn định cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là các phụ tải quan trọng, các khu công nghiệp. Đơn vị chủ động nắm bắt nhu cầu, xu hướng phát triển phụ tải các khu vực dân cư, các khu công nghiệp để định hướng đầu tư hoặc đề xuất Tổng công ty đầu tư cấp điện đồng bộ, hợp lý; các phân tích hiệu quả đầu tư phải trên cơ sở đa mục tiêu (đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm tổn thất, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện); đảm bảo tính công khai minh bạch, cạnh tranh và tuân thủ các quy định trong công tác đấu thầu; hỗ trợ các Ban QLDA trong quan hệ, làm việc với địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đến mặt bằng, cấp phép thi công. Đặc biệt, đơn vị tập trung đào tạo nhận thức chuyển đổi số ở các điện lực và đến từng cán bộ, công nhân để việc xây dựng môi trường số và ứng dụng các nền tảng, các nhiệm vụ chuyển đổi số đã hoàn thành của Tổng công ty thực chất, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD và giải pháp chú trọng thực hiện công tác kiểm soát tính tuân thủ của đơn vị.

5 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp tập trung thực hiện các tháng cuối năm 2023 và các năm tiếp theo gồm: Quản lý kỹ thuật; quản lý vận hành; công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng; công tác đầu tư xây dựng; công nghệ thông tin và viễn thông dùng riêng, chuyển đổi số; công tác quản trị rủi ro. Việc thúc đẩy các giải pháp trên nhằm đơn vị đạt được 5 mục tiêu, đó là: Đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện văn hóa - chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tập trung các giải pháp cấp điện mùa khô và phương án phòng chống lụt bão; đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông và đẩy mạnh an toàn điện trong nhân dân; tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD, ĐTXD của EVNCPC giao năm 2023 và các năm 2024, 2025; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số EVNCPC giao và kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị; tập trung công tác quản trị rủi ro, giám sát thực hiện lập hồ sơ rủi ro cấp quy trình theo hướng dẫn của EVNCPC để hạn chế thấp nhất các rủi ro gây ảnh hưởng đến toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo PC Quảng Nam gửi các kiến nghị đến lãnh đạo EVNCPC liên quan đến bổ sung chỉ tiêu lao động, bổ sung kế hoạch vốn ĐTXD năm 2024 để đầu tư nâng cấp lưới điện các hợp tác xã sau tiếp nhận, kế hoạch giao vốn sớm cho đơn vị, … nhằm tìm giải pháp tháo gỡ để hỗ trợ đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Những kiến nghị trên cũng đã được lãnh đạo các Ban chức năng, lãnh đạo EVNCPC trả lời cụ thể, thấu đáo.

Thành viên HĐTV EVNCPC Nguyễn Đức, Nguyễn Thanh và Trình Trung Phương và Phó Tổng giám đốc Lê Hoàng Anh Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện các giải pháp tại PC Quảng Nam thời gian qua và định hướng thời gian đến, trong đó tập trung dành nguồn vốn đầu tư lưới điện. Các ông cũng lưu ý cân bằng về mặt tài chính, đầu tư xây dựng, an toàn lao động nhiệm vụ công tác đấu thầu, đầu tư xây dựng, định hướng trong công tác quản lý kỹ thuật …tại đơn vị trong thời gian tới.

Thành viên HĐTV Nguyễn Thanh

Thành viên HĐTV Nguyễn Đức


Thành viên HĐTV Trình Trung Phương

Phó Tổng giám đốc Lê Hoàng Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc về định hướng trong công tác quản lý kỹ thuật trong thời gian đến

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Trương Thiết Hùng đánh giá PC Quảng Nam là đơn vị thực hiện rất tốt các chỉ tiêu của Tổng công ty giao, thể hiện vị thứ thi đua của đơn vị thời gian qua. Cụ thể năm 2021, đơn vị đứng thứ 5 trong khối thi đua 13 Công ty Điện lực, năm 2022 đứng vị trí thứ 7. Riêng 8 tháng đầu năm PC Quảng Nam vươn lên vị trí thứ 3 là kết quả rất đáng biểu dương, ghi nhận. Trong đó, Chủ tịch biểu dương đơn vị đã đảm bảo cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho cho thấy nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV toàn Công ty. Đặc biệt Chủ tịch cũng đánh giá cao các kế hoạch, nhóm giải pháp cụ thể của đơn vị để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2023. Chủ tịch khẳng định, công tác chuyển đổi số từ EVNCPC đến các đơn vị được thực hiện nghiêm túc đã làm thay đổi tích cực các mặt hoạt động từ công tác quản lý - điều hành, các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật, kinh doanh dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, quản lý tài chính …

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng kết luận tại buổi làm việc

Chủ tịch cũng lưu ý, thời gian còn lại của việc thực hiện kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025 còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi quyết tâm chính trị của cả hệ thống từ lãnh đạo, từng CBCNV, sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo, các Ban Tổng công ty, đơn vị bạn, sự ủng hộ của chính quyền địa phương, khách hàng trong việc xây dựng hệ thống công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh để giúp PC Quảng Nam hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch nhấn mạnh, bằng mọi cách, đơn vị phải đảm bảo thực hiện cấp điện an toàn, ổn định; đảm bảo cân bằng tài chính; nhận diện và kiểm soát rủi ro; đảm bảo công tác truyền thông một cách chủ động đến khách hàng, người dân để thấu hiểu, chia sẻ, qua đó quảng bá hình ảnh tốt đẹp của ngành điện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Quảng Nam là địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai hàng năm, trong đó có hệ thống lưới điện do đơn vị quản lý. Vì vậy trong thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch yêu cầu đơn vị cần tăng cường quán triệt công tác an toàn lao động trong CBCNV, truyền thông an toàn điện cho nhân dân, đặc biệt vào mùa mưa bão, ngập lụt.

Phượng Nguyễn

05:27 - 19/09/2023  |  643 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU