Ý tưởng sáng tạo EVNCPC

DANH SÁCH Ý TƯỞNG

 

Stt Đơn vị Người đề xuất Tên ý tưởng Lĩnh vực Mô tả nội dung ý tưởng Thời gian đăng ký
1 TTHPC Phan Quang Nhật-TP CNTT Thí nghiệm chỉnh định phối hợp bảo vệ rơle trên lưới điện mô phỏng thời gian thực QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
2 CPCIT Phan Văn Trí-TP Phát triển ứng dụng, Diệp Thái Bảo Toàn-CV Phòng Phát triển ứng dụng Công cụ hỗ trợ thiết kế sơ đồ lưới điện QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
3 BĐPC Lê Văn Trung -PP ĐĐ, Nguyễn Văn Lâm-CV Phòng ĐĐ Bổ sung tính năng định vị sự cố lưới phân phối trên trang thu thập hiện trường QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
4 CPCIT Nguyễn Văn Điệp-CV Phòng Phát triển ứng dụng Xây dựng Công cụ trích xuất dữ liệu tự động từ hệ thống mạng OT sang hệ thống mạng IT thông qua thiết bị Data Diode VTCNTT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
5 QTPC Lê Công Hiếu-PP CNTT, Hồ Văn Tuyến-CV Phòng CNTT, Hoàng Thế Công-CV Phòng KD QTPC Xây dựng hệ thống cảnh báo đo đếm DSPM KDDVKH https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
6 QTPC Hồ Ngọc Chiến-CV Phòng KD QTPC, Lê Văn Minh-CV Phòng CNTT, Ngô Đức Anh -CV Phòng KD QTPC Tiện ích kiểm soát ghi chỉ số phân kỳ khách hàng ngoài sinh hoạt KDDVKH https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
7 TTHPC Hoàng Xuân Thiện-CV Phòng CNTT Xây dựng hệ thống giám sát, báo cáo Thông số vận hành và tạo báo cáo tự động A0, A3, TTHPC qua hệ thống DataDiode đảm bảo ATTT VTCNTT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
8 GLPC Nguyễn Đức Huy-CV Phòng KHKT ĐL Krông Pa Ứng Dụng Cntt Vào Công Tác Khảo Sát, Giám Sát Công Trình Sửa Chữa Lớn ĐTXD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
9 QBPC Phạm Ngọc Thắng-PP KD ĐL Quảng Ninh Tạo các icon đặc trưng mô tả phụ tải đặc thù trên TTHT theo các vị trí cột hiện có QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
10 ĐLPC Nhan Ngọc Xin-GĐ ĐL Ea Kar Xây dựng ứng dụng lập, phê duyệt và quyết toán sửa chữa thường xuyên lưới điện ĐTXD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14ZSvf98R7cUJGBcBDsD3vYGLjeXAAcnF Quý 3/2022
11 ĐNPC Võ Văn Phương-TPKT DNPC, Nguyễn Công Minh- CV Phòng CNTT, Nguyễn Văn Hiếu-CV Phòng KT DNPC Giám sát vận hành công suất vô công trên lưới điện QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
12 ĐNPC Phạm Ngọc Quang-TP CNTT, Lê Nhật Hưng-CV Phòng CNTT EVNCPC AI-AUTOFILLING - Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo để nhận diện CCCD/CMND/Hộ Chiếu và tự động điền trong form Đăng ký yêu cầu trên website CSKH KDDVKH https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
13 KHPC Đặng Nguyên Duy-CV Phòng CNTT, Nguyễn Xuân Gia Nguyên-CV Ban VTCNTT EVNCPC Ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý cáp viễn thông treo cột điện VTCNTT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
14 ĐNPC Bùi Văn Minh-CV Phòng CNTT, Đặng Xuân Thu-CV Phòng CNTT, Lê Đăng Ninh-CV Phòng CNTT Giám sát công tác đọc dữ liệu công tơ RF-SPIDER theo ngày ghi chỉ số để lập danh sách các trạm ưu tiên cần xử lý KDDVKH https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
15 TTHPC Hoàng Trọng Đạt-CV KHKT ĐL Bắc Sông Hương, Hoàng Xuân Thiện-CV Phòng CNTT Giải pháp áp dụng thuật toán Gradient Descent trong dự đoán phát hiện bất thường vượt ngưỡng thông số dòng, áp và nhiệt độ của Máy biến áp  QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
16 CPCCC Lê Văn Tường-GĐ Xây dựng hệ thống kiểm đếm nhanh qua hình ảnh để xử lý và quản lý sau thiên tai” cho hệ thống điện KDDVKH https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
17 TTHPC Phạm Tấn Trung-CV Phòng KT TTHPC Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hệ thống chống sét lưới điện trung thế QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
18 KHPC Đặng Nguyên Duy-CV Phòng CNTT Phân quyền dữ liệu báo cáo các phần mềm sử dụng báo cáo từ hệ thống Tableau.cpc.vn VTCNTT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
19 TTHPC Nguyễn Xuân Phước-PGĐ ĐL Nam Đông Sử dụng dữ liệu cường độ sóng đo được tại các thiết bị thu-phát sóng RF để mô phỏng trực quan mức độ phủ sóng theo thời gian và thể hiện trên sơ đồ lưới điện KDDVKH https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
20 CREB Võ Văn Sáng-PP TCHC Cảnh báo thời gian hết hạn giấy phép/chứng nhận tổ chức trên chương trình HRMS và chức năng cảnh báo tự động qua EOffice notification QTDN https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
21 BĐPC Hồ Quang Thịnh-PGĐ BĐPC, Phan Uy Linh-CV Phòng CNTT Bổ sung thông tin về TBA và tính năng liệt kê các trạm biến áp liền kề có kết nối lưới 0,4kV vào chương trình TTHT phục vụ công tác quản lý kỹ thuật và đầu tư xây dựng QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
22 CPSC Văn Việt Thắng-PGĐ CPSC, Nguyễn Hữu Thành-PP TCHC, Trần Xuân Mãnh-PP KHKT Xây dựng thư viện tra cứu lý lịch sửa chữa, điều chuyển thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất trong CPSC QTDN https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
23 ETC Vũ Phan Huấn-PP TĐH Xây dựng môi trường số quản lý lưu trữ và kiểm soát nhật ký công trình, Biên bản thí nghiệm, Biên bản khối lượng hiện trường trong công tác thí nghiệm QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
24 CPCCC Nguyễn Thị Bảo Hạnh-CV Phòng KT Xây dựng chatbot ứng dụng AI để tương tác tìm kiếm nhanh các bảng biểu, dữ liệu, đồ thị từ Portal3 QTDN https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
25 EMEC Phòng NCPT Bộ đọc RF di động (RF Mobile) KDDVKH https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
26 PC3-INVEST Nguyễn Đức Linh-TP KHĐT, Nguyễn Đức Thảo-CV Phòng KHĐT, Bùi Huy Bình-CV Phòng KHĐT Theo dõi Online các thông số vận hành hồ chứa Nhà máy thủy điện, sản lượng và doanh thu bán điện trên Web QLKT https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17OcAk0PDhH60EahygLVHStPvWT9ZarVC Quý 4/2022
27 BĐPC Nguyễn Thế Bình-PGĐ BĐPC, Châu Công Huyền–TP VTCNTT, Nguyễn Đức Tiến-CV Phòng VTCNTT Phát triển hệ thống quản lý truyền thông tập trung phục vụ công tác trình chiếu tại các phòng Giao tiếp khách hàng VTCNTT https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
28 TTHPC Lê Nguyễn Ngọc Vinh–CV Phòng KT TTHPC Hệ thống cảnh báo mức độ an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ KTAT https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
29 TTHPC Lê Đức Hoàng Vũ-TP KHKT ĐL Quảng Điền Bổ sung tính năng cảnh báo dòng tải giảm thấp đột ngột tại TBA nhằm phát hiện nhanh sự cố nhảy ATM tổng nhánh hoặc xuất tuyến hạ thế QLKT https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
30 EMEC Trần Minh Tuấn-PP NCPT, Nguyễn Thị Tùng-CV Phòng NCPT, Đinh Huy Vũ-CV Phòng NCPT Xây dựng bản đồ số thông tin “Mã định danh” trạm BTS nhằm tối ưu công tác vận hành các hệ thống đo xa, điều khiển xa KDDVKH https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
31 CPCIT Lê Công Linh-CV Phòng PTƯD, Hà Thái Văn-CV Phòng PTƯD, Phạm Hồ Bảo Hoàng-CV Phòng PTƯD Xây dựng chức năng hiển thị tự động trạng thái đang có công tác hoặc sự cố, kèm chỉ đường đến TBA 110kV trên nền bản đồ GIS QLKT https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
32 TTHPC Trương Công Hiếu-CV Phòng KT TTHPC Xây dựng giải pháp hỗ trợ xác định phương án đồng vị pha trên lưới điện phân phối góp phần nâng cao chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện QLKT https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
33 BĐPC Nguyễn Thị Vĩnh Hiền-PP KD BĐPC, Châu Công Huyền-TP VTCNTT, Phan Uy Linh-CV Phòng VTCNTT Bổ sung chức năng giao việc trên chương trình CRM KDDVKH https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
34 ĐNPC Phạm Minh Long-CV Phòng KD ĐL Liên Chiểu Kiểm tra rà soát khách hàng không phát sinh sản lượng theo giờ thấp điểm, theo từng khung giờ KDDVKH https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
35 QNPC Phạm Quang Thành-CV Phòng KH-KT ĐL Bình Sơn Bổ sung module “Kiểm tra định kỳ CBM Tier-1” của chương trình PMIS vào chương trình kiểm tra định kỳ lưới điện QLKT https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
36 ĐNPC Phạm Ngọc Quang-TP CNTT, Bùi Văn Minh-CV Phòng CNTT Nền tảng đa thông báo – cảnh báo QTDN https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023
37 BĐPC Hoàng Quốc Khánh-CV Phòng KH-VT BĐPC Hệ thống cơ sở dữ liệu đơn giá VTTB phục vụ công tác lập dự toán và so sánh đơn giá mua sắm KHVT&TCKT https://drive.google.com/drive/folders/1XKXX-GJuaOx9DBzpfLSWw0yltBg-TDfW?usp=drive_link Quý 1/2023

DANH SÁCH Ý TƯỞNG CÓ THỂ ÁP DỤNG

TT ý tưởng Đơn vị đề xuất Người đề xuất Tên ý tưởng Lĩnh vực áp dụng Mô tả nội dung ý tưởng Thời gian đăng ký
4 ĐNOPC Phàng Thị Thu Hà-CV Phòng KD Số hóa việc cập nhật số liệu thu, nộp và đối chiếu thu hộ tiền điện của ngân hàng, tổ chức trung gian theo ngày KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1prd0IW5Oh2LLIbXbGWp_1oE-52dC3dM2/view?usp=sharing Quý 3/2021
110 CPC CC Lê Văn Tường-GĐ, Nguyễn Việt An-CV Phòng KT Bản đồ vùng, khu vực mất điện KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1tILnvP0AoioxcKbYft7g-T765W3TX8Cy/view?usp=sharing Quý 3/2021
217 BĐPC Bùi Đoàn Trung-TP KD ĐL Quy Nhơn, Huỳnh Ngọc Ký-TT TTT ĐL Quy Nhơn, Phạm Hùng Sơn-NV TTT ĐL Quy Nhơn Cập nhật online chỉ số công tơ định kỳ tại hiện trường KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1cvIbHmud_IBs-4TG3WIyH0DOswAr-7P9/view?usp=sharing Quý 3/2021
561 QBPC Phạm Ngọc Thắng-PP KD ĐL Quảng Ninh, Bùi Văn Hào-TT Tổ QLĐĐ Phòng KD ĐL Quảng Ninh Tạo thêm ô ghi chú khi theo dõi khách hàng có SLBT trên web https://gssldien.cpc.vn/, xuất báo cáo KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1SwISHXodALnHjVhd4WU4Zg7QeBr6lxxG/view?usp=sharing Quý 2/2022
89 QNAPC Hoàng Ngọc Chung-PB BQLDA ĐTXD Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ Đảng viên QTDN https://drive.google.com/file/d/1AOEzuffs9ZzIf0jNopVWeqWlk0wO3ybq/view?usp=sharing Quý 3/2021
557 KTPC Nguyễn Thanh Tùng-CV Phòng CNTT, Bùi Ngọc Vũ-TP AT Xây dựng, ứng dụng phân công công việc qua sổ công tác điện tử QTDN https://drive.google.com/file/d/10DBUwSp2AIBag2Ifwn3QarSGjceyb9Qs/view?usp=sharing Quý 2/2022
577 CREB Võ Văn Sáng-PP TCHC Bổ sung tiện ích Import Danh mục hồ sơ công việc và Combo box hỗ trợ lập hồ sơ công việc trên chương trình CPC-eOffice QTDN https://drive.google.com/file/d/1MpJSh9-MDAybA0qPeI513s9146BNOHs0/view?usp=sharing Quý 2/2022
48 GLPC Mai Văn Hiếu-CV Phòng KHKT ĐL Krông Pa Phát triển thông báo an toàn trên eOffice từ PCT/LCT đến nhóm công tác thực hiện công việc. QLKT https://drive.google.com/file/d/1y2V6H9kC16yWgGjfX8eYHwRoBw1dP1BA/view?usp=sharing Quý 3/2021
232 QNAPC Phan Văn Tuấn-PGĐ QNAPC, Nguyễn Lê Duy Quốc-CV Phòng KD ĐL Tam Kỳ, Trần Thị Viên-CV Phòng KHVT Sử dụng Smart-phone và máy quét mã vạch trong công tác quản lý thiết bị đo đếm tại kho vật tư KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1O-qlyTR8TniqOsrKz6gDT1-p6Fl2rRX3/view?usp=sharing Quý 3/2021
583 QNPC Nguyễn Văn Cần-NV Phòng KHKT ĐL Sơn Hà Bổ sung dữ liệu vào thẻ kho vật tư trên phần mềm Quản lý vật tư (ERP) KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1FWaCA_U-hM_Siyk9SU7IZagJlOZe28qd/view?usp=sharing Quý 2/2022
584 QNPC Nguyễn Văn Cần-NV Phòng KHKT ĐL Sơn Hà Xây dựng phần mềm theo dõi và cập nhật giá vật tư trong EVNCPC, QNPC KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1VKqjr4yuiGJT8WsJAv47igE6PvCyYEoh/view?usp=sharing Quý 2/2022
585 QNPC Nguyễn Văn Cần-NV Phòng KHKT ĐL Sơn Hà Bổ sung tính năng ký số điện tử thẻ kho vật tư trên phần mềm Quản lý vật tư (ERP) KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1Xg32EW8HdhUHrUmgePDcpAuI97Xsb8bi/view?usp=sharing Quý 2/2022
124 TTHPC Phan Quang Nhật-TP CNTT, Trương Thế Tuấn Anh-PP CNTT, Phạm Nguyên Quang-CV Phòng CNTT Giải pháp khai thác thiết bị Polycom X50 để họp nhóm online qua phần mềm thứ 3 (Zoom, Teams, Webex, Google Meet …) VT&CNTT https://drive.google.com/file/d/16xo-LtGpBpyJuYt47MkyU6Q66UgXJYAo/view?usp=sharing Quý 3/2021
201 PYPC Dương Nguyễn Thu Hương-CV Phòng TCNS, Phạm Thị Kim Oanh-CV Phòng TCNS Xây dựng module tính toán và hướng dẫn thủ tục cho người lao động xin nghỉ trước tuổi QTDN https://drive.google.com/file/d/1pW4_iMx2sD23dHGNSp8bo3BN2WGaKDCC/view?usp=sharing Quý 3/2021
364 QNPC Hoàng Đình Tuấn-CV Phòng AT Thêm đại lượng dòng điện trên dây trung tính (I0) và độ lệch dòng điện %I0 qua máy biến áp trên chương trình DSPM QLKT https://drive.google.com/file/d/1UjBRL2NVPWah0sw91iWtkSBdfFx7uGG4/view?usp=sharing Quý 4/2021
384 QNPC Phan Thanh Hưng-TT Đội QLVH LĐCT Tạo App truy cập và theo dõi đo xa trên smartphone. QLKT https://drive.google.com/file/d/1O3nD98IEAq_RCYucgO7A_LwI0IuhJ7Ji/view?usp=sharing Quý 4/2021
501 QNPC Nguyễn Trọng Nghĩa-TP KDTH ĐL Tư Nghĩa Cảnh báo tình trạng “non tải giả” của trạm biến áp do tác động nguồn Điện mặt trời QLKT https://drive.google.com/file/d/1lWL0aq_NVAjLRA76eWto_gwTKpiXXHJo/view?usp=sharing Quý 2/2022
548 KTPC Lê Viết Hưng-TT Tổ KTGS MBĐ ĐL Ngọc Hồi Ký số lệnh tạm ngừng cấp điện do nợ quá hạn trên cmis3.0 KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1Ub3RWaoQHbaBXBtYKG-P74Rd8KXtCm9s/view?usp=sharing Quý 2/2022
119 KTPC Huỳnh Tấn Phúc-TB BQLDA ĐTXD, Trần Thị Thùy Trang-CV BQLDA ĐTXD Lưu trữ hồ sơ điện tử bằng QR-code QTDN https://drive.google.com/file/d/1jE5KGbdmWPqMGHWUWhppY67VGpSxQCAa/view?usp=sharing Quý 3/2021
341 ĐLPC Nhan Ngọc Xin-GĐ ĐL Ea Kar Sử dụng công nghệ AI trong phân tích, đánh giá hiệu quả công việc QTDN https://drive.google.com/file/d/1FyYV-WyxKYDufCkoGOPR_oon8zMwNW3O/view?usp=sharing Quý 4/2021
525 ĐNPC Bùi Công Trường-CVP, Nguyễn Bá Hoàng Trung-CV VP, Nguyễn Thị Nguyệt Minh-CV VP, Nguyễn Thảo Nguyên-CV Phòng CNTT Chức năng quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ đã chỉnh lý (tích hợp trên hệ thống CPC-eOffice hiện có) QTDN https://drive.google.com/file/d/1ecr-MmJldNjiYn3wmWH742t_vmzLB3oO/view?usp=sharing Quý 2/2022
19 QBPC Phan Văn Hóa-GĐ ĐL Bố Trạch, Phạm Thế Anh-CV Phòng KD “Xây dựng Module quản lý các Công trình đấu nối Trung Áp và kết nối thông tin giữa chủ đầu tư và ngành điện qua các Cổng thông tin kết nối” QLKT https://drive.google.com/file/d/1b1OjdlNb0QIJ4gukxCKIIJNlUn_mBnZB/view?usp=sharing Quý 3/2021
20 QBPC Nguyễn Tất Thành-TP CNTT, Nguyễn Đức Thuận - GĐ ĐLQuảng Trạch “Cảnh báo mực nước tại vùng hay ngập lụt qua hệ thống SCADA Survalent” QLKT https://drive.google.com/file/d/1EVuHWamVMgWoWO-imwXL1-zmQJaWy26m/view?usp=sharing Quý 3/2021
22 BĐPC Đào Duy Hoàng Khôi – ĐT Đội QLVH LĐCT, Châu Công Huyền – PTP CNTT Nghiên cứu sử dụng Python liên kết dữ liệu, thông số vận hành lưới điện 110,22kV từ chương trình MDMS để nhập số liệu cho chương trình PSS/E. Mục đích tính toán trào lưu công suất theo số liệu vận hành thời gian thực, đưa ra các giải pháp về kết lưới vận hành. Làm nguồn cơ sở dữ liệu trong việc phân tích, tính toán vận hành tối ưu và lập quy hoạch lưới điện. QLKT https://drive.google.com/file/d/1ZFIlA5kOxxCjpCipIUcbprw83-0hbVge/view?usp=sharing Quý 3/2021
31 BĐPC Đào Duy Hoàng Khôi – ĐT Đội QLVH LĐCT, Châu Công Huyền – PTP CNTT Tích hợp dữ liệu sét từ chương trình Bản đồ thời tiết của Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia (https://weather.nldc.evn.vn) vào chương trình Thông tin hiện trường lưới điện để thống kê, truy xuất dữ liệu về giông sét, tần suất sét trên lưới điện 110kV, 22kV hiện hữu phục vụ công tác quản lý vận hành, lập phương án thiết kế hệ thống chống sét tối ưu cho lưới điện. QLKT https://drive.google.com/file/d/15kuXLPYSE3dI8IC-QkkSFmKmkCdqKJU8/view?usp=sharing Quý 3/2021
40 ĐLPC Cáp Kim Thuận-PP KT ĐLPC Trang bị Camera nhiệt hồng ngoại tự động giám sát các thiết bị điện tại các TBA 110kV không người trực, kịp thời phát hiện các hiện tượng bất thường. QLKT https://drive.google.com/file/d/1KTFnJ8SrFzK3JBO-KL32m0n-63u6Q4Nm/view?usp=sharing Quý 3/2021
41 ĐLPC Trần Đinh Hậu-CV Phòng ĐĐ Xây dựng phần mềm hỗ trợ tính toán và quản lý hệ thống bảo vệ rơ le QLKT https://drive.google.com/file/d/1MXJxWHnotq8z2RzRIGnvcj6t6kO_SeBq/view?usp=sharing Quý 3/2021
42 ĐNOPC Trương Duy Linh-CV Phòng KT ĐNOPC Xây dựng phần mềm hỗ trợ cho công nhân QLVH ĐZ QLKT https://drive.google.com/file/d/1y5hHmpuhN_PiyK3af9lJdvPRTTV5KxDJ/view?usp=sharing Quý 3/2021
43 ĐNOPC Trương Duy Linh- CV Phòng KT ĐNOPC, Nguyễn Bá Khương-ĐT đội QLVHLĐCT Đắk Nông, Huỳnh Anh Tuấn-CV Phòng KT ĐNOPC Khai thác dữ liệu thông tin về giông sét trên chương trình Weather của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) vào công tác quản lý vận hành, sửa chữa và đầu tư xây dựng Lưới điện. QLKT https://drive.google.com/file/d/1C6xyOLJHt4w5U0LQsexjF51iJEJd3HHD/view?usp=sharing Quý 3/2021
61 KTPC Thái Trường Sơn-PP ĐĐ, Hoàng Văn Vinh-CV Phòng ĐĐ, Võ Hồ Ngọc-CV Phòng ĐĐ Ứng dụng tính toán, lập danh sách phân bổ mức giảm công suất Điện mặt trời mái nhà QLKT https://drive.google.com/file/d/1FNF5NURJQoBb4ehZ-CwU2t2clQOiv4Rv/view?usp=sharing Quý 3/2021
79 BĐPC Nguyễn Trường Tương – Đội QLVH LĐCT Tích hợp thêm lệnh thao tác từ TTĐK vào bộ điều khiển camera để giám sát thao tác các thiết bị tại TBA 110kV không người trực QLKT https://drive.google.com/file/d/1CUpw7VadeCOdxJ8XDmz7A5oEXPtoQIMd/view?usp=sharing Quý 3/2021
83 ĐNOPC Huỳnh Văn Huệ-PP AT Giám sát sa thải phụ tải theo tỷ lệ phần trăm hệ thống điện mặt trời mái nhà. QLKT https://drive.google.com/file/d/1Z5R7cuzfE8b4ePZJsRliAactI_ZJ6rU2/view?usp=sharing Quý 3/2021
87 QNAPC Nguyễn Ngọc Hưng-ĐPPT Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Điện Bàn Xây dựng công cụ tự động tạo phiếu kiểm tra định kỳ nhập liệu trực tiếp lên chương trình "KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG" QLKT https://drive.google.com/file/d/1xQFh80FqInbtktA5MkDHhUSxdlrAAMoy/view?usp=sharing Quý 3/2021
108 BĐPC Hồ Quang Thịnh-PGĐ BĐPC Tính toán xác định công suất vận hành tối ưu của MBA theo thông số của máy, đưa vào chương trình DSPM để cảnh báo cho đơn vị quản lý biết xử lý khi công suất thực tế vận hành của máy vượt quy định so với công suất tối ưu. QLKT https://drive.google.com/file/d/1WD_ZpJP66gOkQGTwr_eNYGccANBXs475/view?usp=sharing Quý 3/2021
112 QNPC Phan Thanh Hưng-Đội QLVH LĐCT Ứng dụng hệ thống quản lý thông minh tích hợp thông tin thời gian thực bằng bản đồ số hoá 3D/360 (Giải pháp số hoá 3D/360) vào số hoá toàn bộ TBA 110kV KNT QLKT https://drive.google.com/file/d/1JMMMhU7e6HS53j4ZWLWGQELpOdOfGNRy/view?usp=sharing Quý 3/2021
113 QNPC Ngô Hồng Hân-TP CNTT Sử dụng thiết bị bay có camera ảnh nhiệt trong QLVH lưới điện QLKT https://drive.google.com/file/d/1gkmZfQ-J_NtapFhvqSx9CJ55625NAOsl/view?usp=sharing Quý 3/2021
116 QNPC Phạm Quang Thành-CV Phòng TH ĐL Bình Sơn Xây dựng và thiết lập hệ thống cảnh báo tình trạng vận hành của hệ thống tụ bù trên đường dây hạ áp QLKT https://drive.google.com/file/d/1VPUszLRn55FPd8P8NViSB7uq__NO-Mnl/view?usp=sharing Quý 3/2021
117 QNPC Huỳnh Thương Nghiệp-PP TH ĐL Trà Bồng Kết nối tủ điều khiển relcoser, LBS lưới điện trung áp với laptap qua hệ thống mạng không dây để truy cập dữ liệu QLKT https://drive.google.com/file/d/1qk-QRghItA-8AQAHKtZRZCzZOncpPFVq/view?usp=sharing Quý 3/2021
121 TTHPC Phan Quang Nhật-TP CNTT, Phạm Nguyên Quang-CV Phòng CNTT, Cao Huy Đỗ-CV Phòng ĐĐ Giải pháp lắp đặt đèn laser để đuổi chim giảm sự cố trên lưới điện QLKT https://drive.google.com/file/d/1xMEd21nSMBeZ6tP-bji8kUwbmhTELYLP/view?usp=sharing Quý 3/2021
122 TTHPC Hoàng Xuân Thiện-CV Phòng CNTT Xây dựng hệ thống AI dự đoán và ngăn chặn đám cháy rừng tiềm ẩn xung quanh cơ sở hạ tầng quan trọng của ngành Điện. QLKT https://drive.google.com/file/d/14f-QU7PWuzxoQlk0hY-b7mOjMvZbMdb-/view?usp=sharing Quý 3/2021
146 QNPC Hoàng Đăng Khoa-ĐP PT Đội QLVH LĐCT, Nguyễn Ngọc Ánh-NV Tổ TH Đội QLVH LĐCT, Hồ Văn Công-NV Tổ TH Đội QLVH LĐCT Chuyển đổi số trong công tác giám sát hệ thống SCADA tại các TBA 110kV không người trực (KNT) QLKT https://drive.google.com/file/d/1Ad3hA6rJhRRzlaN_nrfO-63JTrfg_JH3/view?usp=sharing Quý 3/2021
154 GLPC Trương Ái-PGĐ ĐL Chư Sê Số hóa quản lý lý lịch, danh mục hồ sơ công trình điện QLKT https://drive.google.com/file/d/1UD8nleqzWdz7-wX0l-1qcmoa7RKMw_cV/view?usp=sharing Quý 3/2021
156 GLPC Trần Đăng Tiến-PGĐ ĐL Krông Pa Tính điện áp và tổn thất điện áp lưới điện trung áp QLKT https://drive.google.com/file/d/1k1Xm3eLtB6JHzSpRa0_92sGzZIaFVDty/view?usp=sharing Quý 3/2021
161 QNPC Nguyễn Anh Tú-TP TH ĐL Bình Sơn Thiết lập bổ sung “chức năng tổng hợp và truy xuất dữ liệu chỉ số độ tin cậy theo xuất tuyến, TBA” trên chương trình OMS2 QLKT https://drive.google.com/file/d/138MmXP4m0HY8ZF1P1a3RC40CFNm4-lxW/view?usp=sharing Quý 3/2021
162 QNPC Nguyễn Văn Tâm-TP TH ĐL Sơn Hà Xây dựng chương trình theo dõi, tính toán tổn thất điện năng (TTĐN) lưới điện hạ áp QLKT https://drive.google.com/file/d/1suVO4WJOSnOxcEK6m4Deb3xWfzmm3ovf/view?usp=sharing Quý 3/2021
163 QNPC Phan Thanh Hưng-Đội QLVH LĐCT Tạo ứng dụng chơi GAME rèn luyện kiến thức an toàn điện theo thực tế ngoài hiện trường QLKT https://drive.google.com/file/d/1ESK7tgmdPSYmVf0ROVDR8rfATjaakL8n/view?usp=sharing Quý 3/2021
164 QNPC Nguyễn Thành Minh-TP TH ĐL Sơn Tịnh Demo giả lập thao tác các tủ điều khiển thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp QLKT https://drive.google.com/file/d/1F0aBTE82-zVdZ7_NOwvRPmnrq-vlDbmr/view?usp=sharing Quý 3/2021
173 BĐPC Đặng Như Hải-GĐ ĐL Tuy Phước, Đặng Quốc Cường-TP KD ĐL Tuy Phước Xây dựng Công cụ tính năng tính tổn thất tự động QLKT https://drive.google.com/file/d/1axaktT_zVBz8M3Mi9evbvjhP8CreAz3p/view?usp=sharing Quý 3/2021
175 BĐPC Lưu Hữu Lâm-CV Phòng KT, Lê Ngọc Phong-CV Phòng ĐĐ Chuyển đổi số trong đăng kí công tác, cảnh báo mất điện QLKT https://drive.google.com/file/d/1OaZ_TwVdDgyz1TbTXQrY9teCHkoxwSIO/view?usp=sharing Quý 3/2021
177 TTHPC Nguyễn Thanh Quang-CBAT CT ĐL A Lưới Số hóa hồ sơ hỗ trợ, bồi thường để nâng cao công tác công tác quản lý lưới điện trên ứng dụng thu thập hiện trường của CPC QLKT https://drive.google.com/file/d/1chDSPxztjuQLMiVMbx3OiKIbPurWhswq/view?usp=sharing Quý 3/2021
181 TTHPC Lê Đức Hoàng Vũ-TP KH-KT Điện lực Quảng Điền Dự báo phụ tải cho hệ thống các khách hàng phát năng lượng mặt trời trên lưới điện QLKT https://drive.google.com/file/d/1KV8oH9p7GZ7-fTsNagGLgsZUBcc0Yl4v/view?usp=sharing Quý 3/2021
183 TTHPC Nguyễn Mạnh Hùng-PGĐ ĐL Quảng Điền Tự động báo tin nhắn cảnh báo các dữ kiện bất thường hoặc sự cố tại các thiết bị đóng cắt có kết nối SCADA (MC, REC, LBS, RMU) QLKT https://drive.google.com/file/d/1BgeLPlSfzpe1z9Ts2vqZfBQ522RDL6tB/view?usp=sharing Quý 3/2021
199 PYPC Đặng Nhất Trí-CV Phòng ĐĐ Xây dựng chương trình tự động phân tích, tính toán tối ưu đăng ký cắt điện công tác QLKT https://drive.google.com/file/d/1PFSYvejbQJpyCKTm8lbfzh5xigbLvRpj/view?usp=sharing Quý 3/2021
203 ĐNPC Nguyễn Đình Tuân-PGĐ ĐNPC, Huỳnh Kim Sơn-PP ĐĐ, Nguyễn Công Minh-CV Phòng CNTT Xây dựng giải pháp tính toán độ tin cậy cung cấp điện theo xuất tuyến trung áp, trạm biến áp QLKT https://drive.google.com/file/d/1Ae2eIyhkP_bd02TVfp3Z3hbJF2z1vouI/view?usp=sharing Quý 3/2021
222 CPC IT Phan Văn Trí-TP PTUD, Phan Thanh Dũng-PP PTUD, Diệp Thái Bảo Toàn-CV Phòng PTUD Công cụ xuất sơ đồ lưới điện hiện trường sang định dạng KML (Google Earth) QLKT https://drive.google.com/file/d/1tZyUNjChkJjhaK1w2wLM0ehW2WZKa1C9/view?usp=sharing Quý 3/2021
254 BĐPC Lê Văn Trung-PP ĐĐ, Lê Văn Hiếu-CV Phòng ĐĐ, Lê Ngọc Phong-CV Phòng ĐĐ Viết chương trình đồng bộ dữ liệu giữa chương trình OMS2, PMIS, CMIS3, RF-SPIDER, DSPM, để tính toán trào lưu công suất, tổn thất điện năng, tính toán ngắn mạch các xuất tuyến trung áp QLKT https://drive.google.com/file/d/1cFPN9syUOoJruwUtTzB3nQm0Qqu07BJT/view?usp=sharing Quý 4/2021
262 ĐNOPC Lê Văn Sơn-PP KT ĐNoPC, Nguyễn Huy Dũng-CV Phòng KT ĐNoPC Quản lý lưới điện trên bản đồ Google Earth QLKT https://drive.google.com/file/d/1AxYceF1D7JVUamI-dUUE47KJd94ez8z4/view?usp=sharing Quý 4/2021
288 GLPC Nguyễn Mạnh Thắng-TP AT, Đinh Thanh Lâm-CV Phòng AT Ứng dụng sóng lan truyền trong định vị sự cố, phân tích vận hành lưới điện và định hướng đầu tư thiết bị rơ le bảo vệ trên hệ thống điện QLKT https://drive.google.com/file/d/1_ylBWgzJocdQOBSjHVrvTnYZX3Wvr3KJ/view?usp=sharing Quý 4/2021
291 BĐPC Nguyễn Bảo Quốc-TT Tổ TH Đội QLVH LĐCT, Nguyễn Trường Tương-NV Tổ TTLĐ Tây Bình Định Đội QLVH LĐCT Viết chương trình phân tích dữ liệu sự cố tự động nhằm phục vụ công tác điều tra sự cố được chính xác và nhanh chóng hơn. QLKT https://drive.google.com/file/d/1LMIs53T3wKTi85O463sK5TDOBpaolC38/view?usp=sharing Quý 4/2021
300 TTHPC Hoàng Xuân Thiện-CV Phòng CNTT Trực quan hóa dữ liệu từ các XT có Điện mặt trời trên hệ thống SCADA bằng biểu đồ tích hợp chức năng ngưỡng dữ liệu nhằm gửi cảnh báo QLKT https://drive.google.com/file/d/1j6zQlttKyPAhqtveoQZ1hP4Vyth8jQ_T/view?usp=sharing Quý 4/2021
302 TTHPC Nguyễn Mạnh Hùng-PGĐ ĐL Quảng Điền, Phạm Đức Thành Nhân-CV Phòng KHKT ĐL Quảng Điền Thiết kế lắp đặt Camera giám sát tích hợp cảm biến nhiệt độ và cảm biến âm thanh để theo dõi, giám sát và cảnh báo các nguy cơ gây sự cố tại TBA phân phối QLKT https://drive.google.com/file/d/1vKuti60jhda88mIudV-TpQ9LEM9AiZKG/view?usp=sharing Quý 4/2021
309 TTHPC Nguyễn Trọng Bảo-CV Phòng KH-KT ĐL Phú Lộc Xây dựng ứng dụng “Đăng ký công tác ” giữa Đơn vị công tác và Đơn vị Quản lý vận hành QLKT https://drive.google.com/file/d/1TjMz71G9nm9sz-31Glb2vPRC5sC-Mm-d/view?usp=sharing Quý 4/2021
311 TTHPC Lê Tấn Phước-CV Phòng Điều độ Xây dựng chương trình, app thực hiện phiếu thao tác (PTT) cắt điện công tác theo Kế hoạch và Đột xuất điện tử QLKT https://drive.google.com/file/d/1mbZQY_RV0_jsjSk4hHFHQx-may8ObXUM/view?usp=sharing Quý 4/2021
312 TTHPC Lê Trần Quang Huy-PTP Kỹ thuật TTHPC, Đặng Đức Huy-CV Phòng KT TTHPC Tối ưu hóa công tác cập nhật CSDL mới trên các chương trình/phần mềm Quản ký Kỹ thuật QLKT https://drive.google.com/file/d/1OIk7TNXas_owvocsQpYQYUkH2SAhhdQl/view?usp=sharing Quý 4/2021
314 TTHPC Hà Trương Nguyên Hùng-PTP KT TTHPC Giải pháp bộ cảnh báo sự cố sử dụng cảm biến dòng Line Post Sensor (Current/Voltage) QLKT https://drive.google.com/file/d/18jVmbjxfeMPca1JzGc5Ur996DdoHRgK2/view?usp=sharing Quý 4/2021
320 TTHPC Hà Trương Nguyên Hùng-PTP KT TTHPC Giải pháp giám sát và tối ưu vận hành MBAPP (TBA thông minh-Smart Transformer) QLKT https://drive.google.com/file/d/1I8bYL_E7oqw79mKn9V0uYHp71RUa9uZv/view?usp=sharing Quý 4/2021
327 QBPC Hà Quốc Việt-CV Phòng ĐĐ Cảnh báo trạng thái thiết bị, thay đổi kết cấu lưới trên chương trình OMS2 QLKT https://drive.google.com/file/d/1ZauJBwGknU84lKtRHNErh6kRWiBahLaY/view?usp=sharing Quý 4/2021
340 ĐLPC Hồ Thành Nhân-CV Phòng KT ĐLPC Xây dựng module tính toán, phân tích cân pha tại trạm biến áp phân phối tích hợp chương PMIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1froA9M1xG25BAuls0FdCtVt4fdqtHNhN/view?usp=sharing Quý 4/2021
358 BĐPC Nguyễn Trường Tương-NV Đội QLVH LĐCT Xây dựng cơ sở dữ liệu về các hiện tượng bất thường, sự cố và lỗi thiết bị… thường xảy ra lặp lại ở thiết bị của các hãng sản xuất để tổng hợp đánh giá chất lượng thiết bị của từng hãng sản xuất để phục vụ công tác quản lý vận hành và đấu thầu mua sắm thiết bị mới QLKT https://drive.google.com/file/d/1INJyNNXPMtSZlrOjRzod3cZYHZnzguIN/view?usp=sharing Quý 4/2021
365 QNPC Huỳnh Đăng Hùng-PP ĐĐ, Trương Hồ Thiên Quân-CV Phòng ĐĐ Đưa đường link google sheet báo cáo tình hình mất điện và khôi phục sự cố do thiên tai lên trang web của QNPC QLKT https://drive.google.com/file/d/1gIYnfr112fmqQ9NaBpVNFJmgZ9MY-clA/view?usp=sharing Quý 4/2021
367 QNPC Hồ Văn King-CV Phòng ĐĐ Mở rộng sơ đồ trên OMS2.0 QLKT https://drive.google.com/file/d/11CMcoEgBY1sDQeYOwp7FJUVhQYyzJa8B/view?usp=sharing Quý 4/2021
369 QNPC Phạm Quang Thành-CV Phòng KHKT ĐL Bình Sơn Xây dựng sổ tay điện tử về nhận diện rủi ro trong công tác QLVH lưới điện. QLKT https://drive.google.com/file/d/1kBXqnOiq4G9tEcq_KtJxIktKheKuyeh6/view?usp=sharing Quý 4/2021
375 QNPC Nguyễn Hữu Thanh-CV Phòng KHKT ĐL Sơn Tịnh, Đỗ Huy Hoàng-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Sơn Tịnh Màn hình LED sơ đồ vận hành lưới điện. QLKT https://drive.google.com/file/d/1LgS19yFEwnhpnP1RCZrocj2I2NkVvRhg/view?usp=sharing Quý 4/2021
381 QNPC Hoàng Đăng Khoa-ĐPPT Đội QLVH LĐCT, Hồ Văn Công-Đội QLVH LĐCT, Nguyễn Ngọc Ánh-Đội QLVH LĐCT Theo dõi tình trạng vận hành máy biến áp bằng công nghệ số tại các TBA 110kV không người trực (KNT) QLKT https://drive.google.com/file/d/1lZ8CEcZNHcRsrRTRAq4-hOC69UWYuAAp/view?usp=sharing Quý 4/2021
431 BĐPC Phan Văn Hạnh-TP KT BĐPC, Hồ Xuân Hiếu-CV Phòng KT BĐPC Xây dựng giải pháp giám sát và điều khiển từ xa hệ thống ĐMTMN khách hàng tại TTĐK Điện lực QLKT https://drive.google.com/file/d/14BfzNq20SfUtBk2upHmI_yNqsTavCEuj/view?usp=sharing Quý 1/2022
449 QTPC Võ Xuân Thủy-CV Phòng ĐĐ, Hồ Hải Nam-CV Phòng KHKT ĐL Đông Hà Khai thác chức năng Đo lường (Measurements enegry) trong các LBS, Recloser tại các mạch vòng nội bộ để bóc tách TTĐN trung áp các xuất tuyến QLKT https://drive.google.com/file/d/1NvTEqkMqeKauBs6s9K9RqP22dO9VvdlE/view?usp=sharing Quý 1/2022
467 KTPC Hoàng Xuân Thiện-TP CNTT, Nguyễn Tiến Nhật-CV Phòng ĐĐ Giải pháp giám sát ắc quy cho tủ điều khiển thiết bị đóng cắt trung thế có kết nối SCADA QLKT https://drive.google.com/file/d/1hBo_jIXyPT9zrC9N_TaUuLp6wQtoWPWK/view?usp=sharing Quý 1/2022
475 TTHPC Nguyễn Xuân Phước-PGĐ ĐL Nam Đông Dự báo xu thế công suất phát của các nguồn điện phân tán (Điện mặt trời, Điện gió,..) dựa trên cơ sở dữ liệu dự báo thời tiết theo từng địa phương để phục vụ công tác huy động công suất tối ưu QLKT https://drive.google.com/file/d/19n7b97RpBeztkg9EU84UxeCfQZ-YFZaa/view?usp=sharing Quý 2/2022
500 QNPC Nguyễn Trọng Nghĩa-TP KDTH ĐL Tư Nghĩa Kết hợp phần mềm TTHT và Spider vào công tác chỉ định cân pha lưới điện hạ thế QLKT https://drive.google.com/file/d/1venZXJ_dcxrjY3kDVPjpQkYjfJV8a2bP/view?usp=sharing Quý 2/2022
515 GLPC Nguyễn Đức Hải-CV Phòng KT Xây dựng Chương trình đăng ký công tác và sắp xếp lịch công tác sửa chữa điện nóng (Hotline) lưới điện trung áp QLKT https://drive.google.com/file/d/1887Z9ojgzxECa888KMGq6ec1uk37dGzI/view?usp=sharing Quý 2/2022
520 GLPC Lê Văn Thiện-CV Phòng KT GLPC Chương trình lập phương án kỹ thuật – khái toán các công trình ĐTXD/SCL/SCTX QLKT https://drive.google.com/file/d/1983UKVCR2Rco2MoP8rfbuuZEpJqo79U3/view?usp=sharing Quý 2/2022
524 ĐNPC Trần Văn Bình, Đặng Xuân Huy, Nguyễn Văn Tín Ứng dụng công nghệ nhận dạng giọng nói trên iOS, Android chuyển đổi thành văn bản để hỗ trợ thực hiện phương án thi công điện tử đúng quy định trên điện thoại thông minh QLKT https://drive.google.com/file/d/1IWlfln0Ycybz0b8GPCoZ6jWjZ7Ff6ucz/view?usp=sharing Quý 2/2022
591 QNPC Trần Công Bửu-TP KDTH ĐL Mộ Đức Xây dựng module cập nhật vị trí đấu nối nhánh rẽ lưới điện hạ áp trên chương trình OMS để phục vụ việc kiểm soát độ tin cậy cung cấp điện trên lộ hạ áp QLKT https://drive.google.com/file/d/1vid9DxXWgwoIkZSolyejlgzGnAifvwZ6/view?usp=sharing Quý 2/2022
607 QTPC Lê Công Hiếu-PP CNTT, Võ Xuân Thủy-CV Phòng ĐĐ, Lê Văn Minh-CV Phòng CNTT Triển khai Hệ thống theo dõi thông số vận hành và tự động gửi tin nhắn cảnh báo thông tin sự cố các thiết bị đóng cắt trên lưới điện QLKT https://drive.google.com/file/d/1dhNALBCKhPoV0MX5ulcqGyDLn0reCJiA/view?usp=sharing Quý 2/2022
619 QNaPC Nguyễn Ngọc Hưng-ĐPPT Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Điện Bàn Xây dựng công cụ tối ưu công tác cập nhật CSDL PMIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1yuv8pPM5ts22aDV9MhLE08vp5USQ3SI2/view?usp=sharing Quý 2/2022
626 QNPC Phạm Quang Thành-CV Phòng KHKT ĐL Bình Sơn Mã hóa số liệu từ phần mềm PMIS và CMIS để khai thác, trao đổi dữ liệu phục vụ công tác QLVH, SXKD của đơn vị cấp 3, 4 QLKT https://drive.google.com/file/d/1I-2YmNu7o1tAO_bamQtokd4CSv5tKOF_/view?usp=sharing Quý 2/2022
627 QNPC Nguyễn Hữu Thanh-CV Phòng KHKT ĐL Sơn Tịnh, Đỗ Huy Hoàng-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Sơn Tịnh Thực hiện đóng cắt, tạo lịch, duyệt công tác trên OMS TEST để tập huấn cho nhân viên vận hành QLKT https://drive.google.com/file/d/1qvij7OYkgYA11ubdl75-BKVu7cJLZrva/view?usp=sharing Quý 2/2022
628 QNPC Đỗ Huy Hoàng-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Sơn Tịnh, Nguyễn Thành Minh-TP KHKT ĐL Sơn Tịnh Phần mềm cập nhật, tổng hợp số liệu QLKT-QLVH cấp Điện lực QLKT https://drive.google.com/file/d/1wMsWWPkS0U9McKTEpJj1bUoxmoblTa6v/view?usp=sharing Quý 2/2022
629 QNPC Nguyễn Hữu Thanh-CV Phòng KHKT ĐL Sơn Tịnh, Đỗ Huy Hoàng-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Sơn Tịnh Áp dụng phần mền Appsheet phục vụ công tác QLKT QLKT https://drive.google.com/file/d/1nhuIZyiGwuHtmgkeHN7CiYaMKivUZ0I5/view?usp=sharing Quý 2/2022
65 GLPC Đặng Quang Vinh-TP TTBVPC, Lê Thị Tuyết Nhung-CV Phòng TCKT, Nguyễn Minh Trung-CV Phòng CNTT, Phạm Thị Nam-CV Phòng TCKT Chương trình quản lý Hóa đơn điện tử đầu vào KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1NRuVT_NOgyvG50dqxmHvP50cmmL14Ten/view?usp=sharing Quý 3/2021
132 ĐNPC Thái Như Quỳnh-KTT, Lê Trung Thành-CV Phòng TCKT Xây dựng ứng dụng thẩm tra hồ sơ và cấp vốn chi tiêu Online tại các Điện lực KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1bjp67DodZ-BHjV4umydE_Vaiz7zbOICE/view?usp=sharing Quý 3/2021
539 CPC CC Lê Văn Cường-CV Phòng KT Xây dựng hệ thống EVNCPC CSKH Wiki quản lý tài liệu hướng dẫn sử dụng các chương trình cho người dùng VT&CNTT https://drive.google.com/file/d/1wpS2J_4V7KUTh4q2lLddSZsmPuC0tM2A/view?usp=sharing Quý 2/2022
9 QTPC Nguyễn Văn Tài-TP CNTT, Trần Văn Thái-CV Phòng CNTT Ứng dụng hiệu quả Hệ thống thông tin hiện trường trong việc khảo sát, thỏa thuận treo cáp Viễn thông QLKT https://drive.google.com/file/d/10C69B087fO0Bm-39ggLXmI0AnPsBLlEl/view?usp=sharing Quý 3/2021
103 KTPC Hoàng Xuân Thiện-TP CNTT, Nguyễn Thanh Tùng-CV Phòng CNTT Ứng dụng Công nghệ thông tin và AI trong lĩnh vực QLC. VT&CNTT https://drive.google.com/file/d/1lJLDQIlPx7ymewjVoPth04A_Jok8KAYq/view?usp=sharing Quý 3/2021
474 TTHPC Hoàng Xuân Thiện-CV Phòng CNTT Sử dụng “GitHub Copilot –Your AI-Powered Pair Programmer” giúp các CBCNV có thể tự xây dựng các chương trình ứng dụng phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển do chính CBCNV tạo ra VT&CNTT https://drive.google.com/file/d/1Lm4R43FZlVKDNsYnIlhRZuL-HqkihmpI/view?usp=sharing Quý 2/2022
45 BĐPC Nguyễn Văn Sanh-CV Phòng KD ĐL Bồng Sơn Thực hiện ký kết hợp đồng mua bán điện đến hạn đối với hợp đồng có thời hạn thông qua hệ thống gửi tin nhắn và dịch vụ ký số. KDDVKH https://drive.google.com/file/d/10IDcnA766V5rreRao7b2lZAhjssnrFU2/view?usp=sharing Quý 3/2021
102 PYPC Lê Quang Cường-PP KD PYPC, Nguyễn Khoa Luật-CV Phòng KD PYPC Bổ sung tính năng quản lý thiết bị trên chương trình RF-Spider. KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1RFJ6MmM4nR36UInG01L19ZGCSYD76HZt/view?usp=sharing Quý 3/2021
189 TTHPC Trần Lê Uyển Nhi-CV Phòng KD TTHPC Tích hợp tra cứu nhanh thông tin tiền điện, lịch sử sử dụng điện và kiến nghị sản lượng điện tăng cao trên Quầy Giao dịch số KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1EmYtT077-0i0M6mmUeZNMUJfBbYjetNy/view?usp=sharing Quý 3/2021
194 TTHPC Nguyễn Đại Phúc-PGĐ TTHPC, Trần Lê Uyển Nhi-CV Phòng KD TTHPC Xây dựng quy trình nghiệp vụ tự động gửi thiệp chúc mừng sinh nhật đến khách hàng sử dụng điện qua Email/App CSKH/Zalo OA CSKH KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1xMkwHv_2Dq40tY9YlPEuwEd-mgY8d9lY/view?usp=sharing Quý 3/2021
196 TTHPC Nguyễn Thanh Minh-TP KD TTHPC, Nguyễn Thanh Quý-CV Phòng KD TTHPC Xây dựng tiện ích cảnh báo sản lượng, công suất phát của hệ thống Điện mặt trời mái nhà qua hệ thống CPC-eOffice bằng việc thu thập dữ liệu định kỳ ngày/tuần/tháng từ chương trình dmtmn.cpc.vn KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1qhT4n4J59bp5HqJEXayr5iBEOJa7SVFO/view?usp=sharing Quý 3/2021
224 CPC IT Diệp Thái Bảo Toàn-CV Phòng PTUD, Nguyễn Văn Điệp-CV Phòng PTUD, Tống Phước Lâm-CV Phòng PTUD Tra cứu nhanh lịch cúp điện trên bản đồ KDDVKH https://drive.google.com/file/d/16axHzfGSUyLioWCfPlvEq7LvCD7UfiKw/view?usp=sharing Quý 3/2021
237 QNAPC Trương Tấn Tùng-CV Phòng KD ĐL Điện Bàn Tạo App Mobile trên hệ điều hành iOS và Android để tra cứu thông tin khách hàng thanh toán tiền điện và phí cấp điện trở lại có hiển thị giao dịch thanh toán tiền điện qua cổng thanh toán nhưng chưa chấm nợ trên CMIS hoặc tích hợp vào App Mobile chương trình chấm nợ MTB hiện nay đang sử dụng KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1ckqYIVk0sAd3lII-eXbVUMiDIaGtW5Hb/view?usp=sharing Quý 3/2021
244 KTPC Trần Quốc Chí-PGĐ ĐL TP Kon Tum, Lê Thị Hà-CV Phòng KD ĐL TP Kon Tum Ký số biên bản chốt chỉ số sản lượng Điện mặt trời mái nhà KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1DQw-U1ml52xV7OlzJtKdwRvIRlL0LRsR/view?usp=sharing Quý 4/2021
256 ĐNOPC Thịnh Văn Sỹ-PP KHKT ĐL Đắk Rlấp Bổ sung chức năng đăng ký, hủy đăng ký nộp tiền điện qua tài khoản ngân hàng trên ứng dụng Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPCCSKH) KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1nmTb00Lz_wfaBWUl0341SMZwZCg70Q6q/view?usp=sharing Quý 4/2021
258 ĐNOPC Nguyễn Thị Thu Thắm-CV Phòng KD ĐL Đắk Rlấp Tạm tính sản lượng dành cho khách hàng thanh lý, khách hàng sang tên trên APP EVNCPC CSKH KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1vtzSxmf65d22JPCe5GHb2guSnOr2TuAx/view?usp=sharing Quý 4/2021
259 CPC CC Nguyễn Văn Liên-PGĐ, Hoàng Thị Thu Hiền-PP CSKH, Lê Nguyễn Ngọc Quyên-TT Phòng CSKH Tích hợp yêu cầu của khách hàng trên các kênh CSKH trực tuyến (tin nhắn App, tin nhắn Zalo, Email và Facebook) tập trung trên một chương trình để nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1YXqYeqWidV3WuKIFgZ78Gh6-ToFLncbo/view?usp=sharing Quý 4/2021
279 ĐNOPC Nguyễn Thị Tuyết-CV Phòng KD ĐL Đắk Rlấp Bổ sung tính năng “thu hộ tiền điện đơn vị Điện lực khác” trên chương trình quản lý thu điểm online KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1SIVxX6kbyE4DCd1I5nOZ4dP7Oj_DB0tp/view?usp=sharing Quý 4/2021
280 ĐNOPC Hồ Nam Huân-TP TH ĐL Đắk Rlấp Bổ sung tính năng gửi “Thông báo thay thế hệ thống đo đếm điện năng” trong ứng dụng EVNCPC CSKH KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1RuYoDRoDyxHm0aevJAPl4qrrlXW7cDu1/view?usp=sharing Quý 4/2021
298 TTHPC Phan Chí Lợi-GĐ ĐL Quảng Điền, Nguyễn Khánh Toàn-TP KD ĐL Quảng Điền Bổ sung tính năng gửi “Thông báo ký lại hợp đồng” trong ứng dụng EVNCPC CSKH KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1jV04FDgyyln0a07mQ3V-xXlfb0lyeD8b/view?usp=sharing Quý 4/2021
352 GLPC Lê Hải Yến-CV Phòng KDTH ĐL Chư Păh Bổ sung thêm phần tiện ích lập danh sách khách hàng gia hạn hợp đồng mua bán điện trong CMIS 3.0 và thêm vào trong phần mền nhắn tin SMS Manager một tiện ích nhắn tin thông báo cho các khách hàng được lập danh sách gia hạn hợp đồng biết KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1zbBfMQL9MLj_fQ3_OV4txl1Iah9dhucP/view?usp=sharing Quý 4/2021
359 ĐNPC Hồ Lê Duy-TP KD ĐNPC, Nguyễn Hoàng Phương-CV Phòng KD ĐNPC, Lê Minh Đạt-CV Phòng KD ĐNPC Ứng dụng Bản đồ nhiệt trong công tác thu hồi công nợ tiền điện KDDVKH https://drive.google.com/file/d/10Q9dgtM3lwPqJ8Q-mj10Wap_ZlBqf78M/view?usp=sharing Quý 4/2021
402 QNPC Nguyễn Văn Tiến-CV Phòng KDTH Sơn Tịnh Thiết kế tiện ích trong CMIS, tạo đường link gửi đến khách hàng để ký điện tử của 12 dịch vụ điện trực tuyến KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1hNdqkl6E4AwaCvtv1jg4Gd_1NTbI18LW/view?usp=sharing Quý 4/2021
405 QNPC Lương Mai Thọ-CV Phòng KDTH ĐL Mộ Đức Xây dựng APP tính toán tiền khách hàng vi phạm sử dụng điện và công tơ cháy hỏng với tên gọi: “EVNCPC-KTSDĐ” KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1A6rsWzv8eYYng1Way-XqknQ0lyO0DkcS/view?usp=sharing Quý 4/2021
406 QNPC Nguyễn Trọng Nghĩa-TP KDTH ĐL Tư Nghĩa Kết hợp phần mềm Cmis, TTHT và App CSKH CPC áp dụng vào công tác thay thế định kỳ hệ thống đo đếm điện KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1oVCnvovUncWRsJkWR_8Awr1ZvEACxhr_/view?usp=sharing Quý 4/2021
412 QNPC Trần Công Bửu-TP KDTH ĐL Mộ Đức Bổ sung tính năng “XEM HỒ SƠ ĐIỂM ĐO” vào APP EVNCPC CSKH KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1ghwr5pEO_2bcSr5m6GwAL1T_9HUOAyea/view?usp=sharing Quý 4/2021
413 QNPC Trần Công Bửu-TP KDTH ĐL Mộ Đức Tự động ghép chỉ số định kỳ KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1QXnZxgRNjfyXCpAWoCKa-0h2kolVQqTP/view?usp=sharing Quý 4/2021
428 PYPC Lê Quang Cường-PP KD PYPC, Nguyễn Khoa Luật-NV Phòng KD PYPC Bổ sung tính năng, chính sách chăm sóc khách hàng để khuyến khích khách hàng sử dụng và trải nghiệm trên ứng dụng EVNCPC CSKH KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1DIf3wd4CLVGXB0zLx4t-0S2i0LXSi3y2/view?usp=sharing Quý 4/2021
437 GLPC Phạm Cao Thắng- TP KDTH ĐL Đức Cơ Quản lý công nợ tiền điện tại các đơn vị cấp 4 KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1X4hkqP6GBn_2LtOPDcbaiHS090AYOkzQ/view?usp=sharing Quý 1/2022
446 GLPC Phạm Cao Thắng-TP KDTH ĐL Đức Cơ Thông báo việc thay thế công tơ qua App CSKH và Zalo OA KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1lEz_ECrro40GO9TTCmbbFA2csuqc-bJz/view?usp=sharing Quý 1/2022
453 CPC CC Huỳnh Thị Như Ngọc-Tr.Ca Phòng CSKH, Nguyễn Thị Bảo Hạnh-CV Phòng KT Tự động định danh, xác thực, nhập dữ liệu thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ điện trực tuyến bằng mã QR-code trên Căn cước công dân và đồng bộ hóa đăng nhập web, app CSKH KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1EGV2xZv6IH42En50OvboK6lLPjrCXIUQ/view?usp=sharing Quý 1/2022
459 ĐNPC Lê Nhật Hưng-CV Phòng CNTT, Lê Đăng Ninh-CS Phòng CNTT, Nguyễn Công Minh-CV Phòng CNTT Hệ Thống AI Tích Hợp Với Tổng Đài Xử Lý Yêu Cầu Khách Hàng Tự Động Của EVN CPC KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1Q0dcEm4RDu3tHGW5ebzMzoPdeGpyPTQZ/view?usp=sharing Quý 1/2022
486 QNPC Phạm Hoàng Duyển-CV Phòng KTGSMBĐ, Trương Anh Tuấn-CV Phòng KTGSMBĐ Xây dựng module cảnh báo khách hàng sử dụng quá công suất đăng ký giờ cao điểm đã ký trong hợp đồng mua bán điện đối với các khách hàng trên DSPM hoặc Spider KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1Qigu9jeg2tYEt7jzVTWZ1cnCKo03peJh/view?usp=sharing Quý 2/2022
533 GLPC Nguyễn Sỹ Tươi-CV Phòng KDTH ĐL Mang Yang, Trần Xuân Thành-CV Phòng KDTH ĐL Mang Yang Bổ sung số N.o của Router, DCU trong chương trình RF Spider vào trong chương trình TTHT hạ thế KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1urKyHslJf4IHKUTG39mfg_326o6e_ci-/view?usp=sharing Quý 2/2022
541 CPC CC Lê Văn Tường-GĐ, Trần Quang Sáng-CV Phòng TH Liên kết điểm thưởng trên ứng dụng EVNCPC CSKH các ứng dụng có tính năng tích điểm khác KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1F3L8JJPP9svBtrT-at9kW2pj94EvEPd-/view?usp=sharing Quý 2/2022
559 BĐPC Đặng Quốc Cường-TP KD ĐL Tuy Phước, Lê Phước Lộc-TT Tổ KD Phòng KD ĐL Tuy Phước Bổ sung Khai báo niêm chì thùng công tơ khi xử lý sửa chữa, kiểm tra KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1ZJ7wJRcdH4w09HF8jAYEPcnz2J5ZRKpk/view?usp=sharing Quý 2/2022
565 QBPC Phạm Ngọc Thắng-PP KD ĐL Quảng Ninh, Nguyễn Văn Quý-NV Phòng KD ĐL Quảng Ninh Kiểm soát việc tự ý di dời công tơ khách hàng KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1RJVEGvzbTABWFiSRp8XEafnzHyMmzQhi/view?usp=sharing Quý 2/2022
574 TTHPC Nguyễn Mạnh Hùng-PGĐ ĐL Quảng Điền Bổ sung tính năng Chia sẻ vị trí và Lưu vết quá trình di chuyển trên app EVNCPC TTHT KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1tDRQPaW1UcdplClCReAM81VAFUNvTtAj/view?usp=sharing Quý 2/2022
579 QNPC Trương Anh Tuấn-Phòng KTGSMBĐ, Phạm Hoàng Duyển-Phòng KTGSMBĐ Xây dựng module cảnh báo khách hàng có thay đổi mục đích sử dụng điện, áp giá bán điện, số hộ dùng chung đối với khách hàng trên chương trình CMIS KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1JIYKntlI9xkdWwY41EoBxwge6JJMOPa1/view?usp=sharing Quý 2/2022
606 QTPC Hồ Ngọc Chiến-CV Phòng KD QTPC, Lê Văn Minh-CV Phòng CNTT, Ngô Đức Anh-CV Phòng KD QTPC Tiện ích kiểm soát ghi chỉ số phân kỳ khách hàng ngoài sinh hoạt KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1ip-SO7nBKRJK3bnYYl-xzDV-g0JWNH6Z/view?usp=sharing Quý 2/2022
623 QNPC Bùi Văn Lía-PGĐ ĐL Bình Sơn, Phạm Quang Thành-CV Phòng KHKT ĐL Bình Sơn Bổ sung trường “tổng công suất và góc lệch pha” trên chương trình Spider để kiểm soát tốt tình hình sử dụng điện KDDVKH https://drive.google.com/file/d/1cGrqL4i97w5H7bvRaO6TIMizXPu0e7HN/view?usp=sharing Quý 2/2022
44 BĐPC Hồ Quang Thịnh-PGĐ BĐPC, Châu Công Huyền-PTP CNTT, Nguyễn Quốc Bảo – Phó Ban QLDA Bổ sung tính năng thông báo tin chưa đọc, chọn người dùng từ danh sách cho chương trình CPC e-chat và tìm kiếm công văn bằng giọng nói trên chương trình e-Office 7.0 QTDN https://drive.google.com/file/d/1AuOzoBDRCuf4p1UZsmyy6KoCsjkYiNt4/view?usp=sharing Quý 3/2021
106 CREB Võ Văn Sáng-PP TCHC Xây dựng ứng dụng “EVN Connect” QTDN https://drive.google.com/file/d/1p_90tn6TTcu9uq6kn2OsuYDn8JghjTPz/view?usp=sharing Quý 3/2021
198 TTHPC Hồ Đức Quang-PTP KHVT, Hồ Bảo Nguyên-CV Phòng KHVT Module Phiếu giao nhiệm vụ (PGNV) và Thông báo trên Eoffice QTDN https://drive.google.com/file/d/1Pe5WSJh6LPdZ1kfEahoIGtup0hEhJfJD/view?usp=sharing Quý 3/2021
236 QNAPC Trần Anh Tuấn-CV Phòng CNTT Bổ sung thêm tính năng Hashtag trên chương trình CPC-eOffice Chat để theo dõi, thống kê các tin nhắn, báo cáo được nhắn qua hệ thống CPC-eOffice Chat được thuận tiện QTDN https://drive.google.com/file/d/1PMmONC4dRhTh--IjDBPUMt5BoB09Wvcm/view?usp=sharing Quý 3/2021
270 BĐPC Hồ Quang Thịnh-PGĐ BĐPC, Châu Công Huyền-PTP CNTT Bổ sung TAGNAME và QRCODE cho công văn phục vụ công tác tìm kiếm nhanh công văn liên quan theo chủ đề và công văn giấy theo mã QRcode QTDN https://drive.google.com/file/d/1_HQdpcf730WhakNGtnGxwe6R0ZUr6vue/view?usp=sharing Quý 4/2021
330 ETC Trần Vĩnh Trinh-PGĐ ETC, Đặng Đôn Thạch-CV VP, Hoàng Lê Nam Vũ-CV Phòng TC Số hóa công tác “đánh giá nội bộ” hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và ISO 17025 : 2017 QTDN https://drive.google.com/file/d/1upm3aAHzGPMRf9hEKqfXxUiecBf7cqx8/view?usp=sharing Quý 4/2021
445 GLPC Nguyễn Sỹ Vinh-CV Phòng CNTT Ban giám đốc ký được nhiều vị trí trên cùng 1 công văn QTDN https://drive.google.com/file/d/1SVey5SjLd0Asy8Yvl4II35laHFsi9yWw/view?usp=sharing Quý 1/2022
625 QNPC Nguyễn Văn Sáng-CV Phòng KHKT ĐL Bình Sơn, Phạm Quang Thành-CV Phòng KHKT ĐL Bình Sơn Bổ sung modul “mã vị trí, mã danh định” trên chương trình PMIS vào chương trình quản lý kế hoạch SCL để thống kê công tác SCL hằng năm QTDN https://drive.google.com/file/d/1tqmxRIwFr8MfmHLJ8z7KW7PIJQHMSjN4/view?usp=sharing Quý 2/2022
34 ĐLPC Nguyễn Thị Thiện-TP KH&KT ĐL Bắc BMT. Xây dựng Module hỗ trợ công tác giám sát đến hạn thí nghiệm định kỳ thiết bị trên chương trình PMIS. QLKT https://drive.google.com/file/d/1yQxa8Tq4Vhy0B4z5YoAbIo-iDuTuitJR/view?usp=sharing Quý 3/2021
52 BĐPC Hồ Xuân Hiếu-CV Phòng KT, Lưu Hữu Lâm-CV Phòng KT Chuyển đổi số công tác điều tra, phân tích sự cố. QLKT https://drive.google.com/file/d/1wy1fzoibs-KA6LX6iQIN9csZ4rFJLW7n/view?usp=sharing Quý 3/2021
80 BĐPC Nguyễn Trường Tương – Đội QLVH LĐCT Bổ sung thêm thư mục kiểm tra và đánh giá “Hệ thống điện mặt trời mái nhà” (HTĐMTMN) tại TBA 110kV không người trực và các nhà điều hành sản xuất do CPC đầu tư vào modul Phiếu kiểm tra ngày TBA 110kV và CBM trong phần mềm PMIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1qtrL_569Xi47W5Y4TCwONrBh6Hep5hjh/view?usp=sharing Quý 3/2021
94 ĐLPC Hà Văn Hoan-TP KHKT ĐL Cư M’gar Bổ sung Module quản lý hồ sơ pháp lý về chủ đầu tư, địa điểm các công trình điện trên chương trình PMIS để dễ truy xuất, tìm kiếm QLKT https://drive.google.com/file/d/1m6UxcB153-RBSb3ncPoKgJML64qrjqrJ/view?usp=sharing Quý 3/2021
114 QNPC Lê Xuân Bảo-PGĐ ĐL Bình Sơn Bổ sung chức năng quản lý hệ thống tiếp địa trên chương trình PMIS; bổ sung chức năng lập kế hoạch kiểm tra, đo tiếp địa đường dây trung hạ trên chương trình kiểm tra hiện trường (KTHT) QLKT https://drive.google.com/file/d/1dobCuKCVLu3OHDjNSyJ7uOoOGMFeG_zs/view?usp=sharing Quý 3/2021
115 QNPC Phạm Quang Thành-CV Phòng TH ĐL Bình Sơn Thiết lập bổ sung “cây cơ sở dữ liệu hồ sơ công trình điện” trên chương trình PMIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1chL58goYkq_UQolMiRx4EnT3x-KExCUW/view?usp=sharing Quý 3/2021
118 QNPC Võ Minh Thành-ĐT Đội QLĐZ&TBA ĐL Trà Bồng Bổ sung chức năng quản lý hệ thống tiếp địa, chức năng quản lý hành lang lưới điện và chức năng tìm kiếm, phán đoán sự cố trên phần mền thu thập hiện trường (TTHT) QLKT https://drive.google.com/file/d/1AQgLUNXjzJZMmdQr13LBNG0q_ZnEqlV_/view?usp=sharing Quý 3/2021
126 TTHPC Lê Xuân Nguyên Ánh-TP KHKT ĐL Nam Đông Quản lý và cảnh báo đối với công tác cấp phiếu công tác điện tử trên nền tảng lưới điện GIS đối với các Đơn vị vùng cao QLKT https://drive.google.com/file/d/1PAP5VW0MTyoLeNyYQfoR4hR3F1KuSr1u/view?usp=sharing Quý 3/2021
127 TTHPC Nguyễn Xuân Phước-PGĐ ĐL Nam Đông Đồng bộ và giám sát hành trình tọa độ tức thời của các chức danh có trong phiếu thao tác (PTT), phiếu công tác(PCT), lệnh công tác (LCT), vị trí thao tác, vị trí công tác, vị trí tiếp địa, phạm vi công tác với tọa độ gốc về lưới điện trên nền tảng cơ sở dữ liệu GIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1CMnrTSKAixRxBy0d0QPQkOrgiERm7-bD/view?usp=sharing Quý 3/2021
130 TTHPC Huỳnh Hữu Hùng-GĐ ĐL Bắc Sông Hương, Nguyễn Văn Tuấn-PGĐ ĐL Bắc Sông Hương Thiết lập hệ thống điều khiển thiết bị đóng/cắt tạm ngừng cung cấp điện thu nợ và điều khiển thiết bị phân lũ mùa mưa bão bằng Smartphone qua mạng 3G, SMS QLKT https://drive.google.com/file/d/1sLQwo3dfk3vFZiiBX2kVF_VHwqfmXOpe/view?usp=sharing Quý 3/2021
160 QNPC Phạm Mai Tùng-CV Phòng AT Bổ sung tính năng nhận diện khuôn mặt trên các chương trình, ứng dụng phục vụ công tác an toàn QLKT https://drive.google.com/file/d/1r3kWUHyi7writgZzCtgYKFwMuLVeyfC4/view?usp=sharing Quý 3/2021
179 TTHPC Phạm Đức Thành Nhân-QĐ. Phòng KH-KT ĐL Quảng Điền Dùng mã QR để hỗ trợ đào tạo, khai thác sử dụng các thiết bị điều khiển và đo lường, phục vụ sản xuất kinh doanh và hỗ trợ công tác đào tạo từ xa QLKT https://drive.google.com/file/d/16oICBuEZDn3UWoOWuPi_TpwVfxD3pbSw/view?usp=sharing Quý 3/2021
182 TTHPC Lê Đức Hoàng Vũ-TP KH-KT Điện lực Quảng Điền Tạo phiếu kiểm tra sự cố lưới điện hạ thế từ chức năng cảnh báo của hệ thống đo xa DSPM QLKT https://drive.google.com/file/d/1LXLVQw5y8bgrC9i1lveo01shxnYRRkAc/view?usp=sharing Quý 3/2021
200 PYPC Dương Minh Vũ-CV Phòng ĐĐ Xây dựng module định vị vị trí nhân viên xử lý sự cố, thao tác lưới điện trên chương trình thu thập hiện trường (TTHT) QLKT https://drive.google.com/file/d/1G8_-FSatluSxLhlN0hkUJulsMQlhFoAC/view?usp=sharing Quý 3/2021
212 ĐLPC Hà Văn Hoan-TP KHKT ĐL Cư M’gar Bổ sung Module thí nghiệm định kỳ lưới điện trên chương trình KTHT QLKT https://drive.google.com/file/d/1KNX66DVTZv0dItx-_SrswQ8ZrRgSVFzm/view?usp=sharing Quý 3/2021
218 TTHPC Cao Huy Đỗ-CV Phòng ĐĐ Ý tưởng giải pháp thiết kế chế tạo thiết bị GPS tích hợp tọa độ vào hệ thống phần mềm DMS, theo dõi vị trí nhóm thao tác thiết bị QLKT https://drive.google.com/file/d/1cgffpfu-76e69i8Or2k5f2rBDvpQfObM/view?usp=sharing Quý 3/2021
234 QNAPC Hồ Minh Đông-GĐ ĐL Núi Thành, Hồ Hán Thương-TP KHKT ĐL Núi Thành Xây dựng module đề xuất vật tư trên cơ sở file download từ chương trình kiểm tra hiện trường (KTHT) và theo dõi công tác xử lý các tồn tại trên chương trình KTHT QLKT https://drive.google.com/file/d/1rEAs3_ax_W9RsB8O53OqLe0LnTAThC-0/view?usp=sharing Quý 3/2021
241 KTPC Trần Quốc Chí-PGĐ ĐL TP Kon Tum Phiếu kiểm tra máy cắt _ Dao cắt có tải (LBS) và Phiếu đo tải TBA QLKT https://drive.google.com/file/d/193fuPEAEkV5nrFG1yEHvaB3yfxP9Sq4k/view?usp=sharing Quý 4/2021
293 BĐPC Lê Văn Hiếu-CV Phòng Điều độ Xây dựng ứng dụng mô phỏng giao diện vận hành các loại rơle kỹ thuật số tại các TBA 110kV trên hệ điều hành Android và IOS QLKT https://drive.google.com/file/d/1lsrMEZEMKDc8gUHs3JKy_KKB74KyYPHz/view?usp=sharing Quý 4/2021
301 TTHPC Nguyễn Xuân Phước-PGĐ ĐL Nam Đông Tích hợp thêm các cảm biến khói, cảm biến âm thanh bất thường vào thiết bị cảnh báo sự cố hiện đang lắp trên lưới điện cao nhằm cảnh báo sớm các vụ cháy rừng, xác định vị trí tương đối nguồn sét và các vụ nổ, âm thanh bất thường có nguy cơ ảnh hưởng đến lưới điện cao áp băng qua rừng núi QLKT https://drive.google.com/file/d/1DHWk2HIgJj82NYSGzVuDAA8bO86nKCmn/view?usp=sharing Quý 4/2021
303 TTHPC Thi Lý Dũng-Đội SX ĐL Phú Lộc Tích hợp cảnh báo trạng thái đóng cắt của thiết bị, đường dây mất điện, có điện theo thời gian thực trên chương trình TTHT QLKT https://drive.google.com/file/d/1U-ft-V4jqQjZdFlcJeEO1wj9R9SgPrP_/view?usp=sharing Quý 4/2021
316 TTHPC Lê Trần Quang Huy-PTP KT TTHPC, Hoàng Xuân Thiện-CV Phòng CNTT Xây dựng thuật toán AI kiểm tra cột nghiêng – xà nghiêng trên chương trình KTHT QLKT https://drive.google.com/file/d/1x2pnp3DxT-U5eKWn_qdDPkiju-iWFqkR/view?usp=sharing Quý 4/2021
323 TTHPC Lê Xuân Nguyên Ánh-TP KHKT ĐL Nam Đông Bổ sung tính năng cảnh báo quá hạn phiếu công tác trên chương trình OMS2 và xây dựng liên kết chức năng gia hạn phiếu công tác trên App ký số phiếu công tác và liên kết các chương trình liên quan QLKT https://drive.google.com/file/d/19Idaqu6YH21cJsFiPhQYOxmOtQatMV-X/view?usp=sharing Quý 4/2021
368 QNPC Phạm Quang Thành-CV Phòng KHKT ĐL Bình Sơn Xây dựng và thiết lập bổ sung modul tổng hợp bản đồ cảnh báo sự cố lưới điện dưới dạng “Nguyên nhân sự cố” trên nền tảng chương trình TTHT của EVNCPC. QLKT https://drive.google.com/file/d/1oYNTg7CCHNF7E60VQ0Xq1oJmTif8kOMq/view?usp=sharing Quý 4/2021
372 QNPC Đặng Hoài Bảo-PGĐ ĐL Trà Bồng, Huỳnh Thương Nghiệp-PP KHKT ĐL Trà Bồng Bổ sung module tính năng cập nhật đơn vị QLVH đường dây, thiết bị trên chương trình OMS QLKT https://drive.google.com/file/d/1YCt-DSHPBTWq5ZA8MtkWaf_unP8NV4zb/view?usp=sharing Quý 4/2021
373 QNPC Hoàng Triệu Vũ-CN Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Trà Bồng Bổ sung tính năng " Thông tin TBA" và tính năng " Cảnh báo nguy cơ lệch pha" trên phần mềm TTHT. QLKT https://drive.google.com/file/d/1llUhnXJYTqhVEL4VyTlwGTuKShCwrfMI/view?usp=sharing Quý 4/2021
374 QNPC Nguyễn Hữu Thanh-CV Phòng KHKT ĐL Sơn Tịnh Module lịch sử cập nhật dữ liệu PMIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1rQukO0yMOqqDIJdTXn726jP-37ioIY0z/view?usp=sharing Quý 4/2021
376 QNPC Nguyễn Hữu Thanh-CV Phòng KHKT ĐL Sơn Tịnh Tạo phiếu kiểm tra CBM trên phần KTHT tự động links qua Module CBM PMIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1prDpTDd_NaIag5cjmoVZWaFM4D09fZGF/view?usp=sharing Quý 4/2021
378 QNPC Nguyễn Hữu Thanh-CV Phòng KHKT ĐL Sơn Tịnh, Đỗ Huy Hoàng-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Sơn Tịnh Tạo thêm liên kết giữa thiết lập hạng mục cho thiết bị với thực hiện CBM. QLKT https://drive.google.com/file/d/1f0nCrUz7BGw1mO9Gs5Nb8LQD5JdJ2sir/view?usp=sharing Quý 4/2021
379 QNPC Nguyễn Hữu Thanh-CV Phòng KHKT ĐL Sơn Tịnh, Đỗ Huy Hoàng-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Sơn Tịnh Tạo thêm danh sách lịch cắt điện trong ngày trong mục Cập nhật có - mất điện phần mền OMS2 QLKT https://drive.google.com/file/d/1fdJQ5zpPX4x2rzkxk7di9DF0zWVnX_zx/view?usp=sharing Quý 4/2021
380 QNPC Đặng Duy Huỳnh-CV Phòng KHKT ĐL Đức Phổ “SOS” – Cảnh báo An toàn điện. QLKT https://drive.google.com/file/d/1d51_INEETiHM1NCYZIP2emFyqr3pUbDv/view?usp=sharing Quý 4/2021
383 QNPC Phan Thanh Hưng-TT Đội QLVH LĐCT Xây dựng ứng dụng để người dân tương tác với Công ty Điện lực trong công tác quản lý hành lang tuyến nhằm giúp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành và kịp thời phát hiện xử lý các điểm xung yếu trên lưới qua sự phát hiện và báo cáo của người dân. QLKT https://drive.google.com/file/d/1ndnLkm-1S1NRSuzBqgjYYFa3yuxRyPv6/view?usp=sharing Quý 4/2021
385 QNPC Phan Thanh Hưng-TT Đội QLVH LĐCT Tạo App thu thập thông tin vật tư thiết bị bằng cách phân tích hình ảnh chụp nhãn của thiết bị có mở rộng liên kết với nhà sản xuất để tự động bổ sung cho kho thiết bị trên PMIS. QLKT https://drive.google.com/file/d/1ZfERO5F6NVBozOLyt55GfqL6q4iZC3Ez/view?usp=sharing Quý 4/2021
386 QNPC Trần Văn Phú-Đội QLVH LĐCT Bổ sung “FONT” lưu trữ bản vẽ (Nhất thứ, phương thức bảo vệ, nhị thứ, Catalouge,...) tại các TBA vào chương trình Pmis. QLKT https://drive.google.com/file/d/1ZfERO5F6NVBozOLyt55GfqL6q4iZC3Ez/view?usp=sharing Quý 4/2021
420 ĐNPC Lê Duy Tấn-CV Phòng KT ĐNPC, Lê Trần Hoàng Việt-CV Phòng KT ĐNPC, Bùi Văn Minh-CV Phòng CNTT, Đoàn Quang Tân-Đội QLVH ĐZ&TBA Tự động cập nhật dữ liệu CBM từ chương trình KTHT và module Biên bản thí nghiệm số trên phần mềm PMIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1p0vzG_NDfJcXLkgTU7YnW3WUeE70J-hE/view?usp=sharing Quý 4/2021
441 TTHPC Lê Trần Quang Huy – PTP KT, Hoàng Xuân Thiện–CV Phòng CNTT Xây dựng thuật toán AI kiểm tra cột nghiêng – xà nghiêng trên chương trình KTHT QLKT https://drive.google.com/file/d/182QTSzGBEL9P05EuUWSTs7Zs0z1GLAqX/view?usp=sharing Quý 1/2022
444 BĐPC Nguyễn Trường Tương-NV Đội QLVH LĐCT Bổ sung tính năng “Báo cáo tổng hợp các hạng mục sửa chữa lớn (SCL) của thiết bị theo các năm và theo cấp điện áp” trong mục báo cáo của phần mềm Pmis QLKT https://drive.google.com/file/d/14Z9jtJDMr_sClB85r7W4AEPQAWipQUDZ/view?usp=sharing Quý 1/2022
450 QTPC Nguyễn Tất Chiến-TP ĐĐ, Lê Đăng Linh-PP ĐĐ, Trần Quốc Tiến-CV Phòng ĐĐ Thực hiện tính toán các Module bài toán của chương trình DMS đối với lưới điện tỉnh Quảng Trị khi có ảnh hưởng của Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) bằng phương xây dựng Đồ thị phụ tải ĐMTMN từ chương trình DSPM kết hợp các thông số từ hệ thống SCADA QLKT https://drive.google.com/file/d/14vb8DA-SPNbIeKlv3dAAkhw2aZaTRsi_/view?usp=sharing Quý 1/2022
456 CREB Võ Văn Sáng-PP TCHC Ứng dụng Camera AI, thiết bị thông minh và xây dựng phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo cảnh báo, phòng ngừa tai nạn lao động trong ngành điện QLKT https://drive.google.com/file/d/1D5Gcz2m0HyTI90rxFgqSJmQDRIot7NQn/view?usp=sharing Quý 1/2022
458 ETC Đặng Đôn Thạch-CV VP Xây dựng Modul “Chuyên gia hỗ trợ” (expert system) trên ứng dụng “CSDL kiểm định, quản lý chất lượng thiết bị” để tự động hỗ trợ kiểm định viên đánh giá chất lượng các thiết bị đo đếm (Công tơ, TU, TI QLKT https://drive.google.com/file/d/12QOdrbFGra8xGv5TULxiJIziWxFAXcs_/view?usp=sharing Quý 1/2022
462 ĐNPC Phạm Ngọc Quang-TP CNTT, Trương Tùng Châu-CV Phòng CNTT Xây dựng nhanh công cụ thu thập tọa độ và hình ảnh hiện trường cho hệ thống GIS từ chương trình EVNCPC TTHT. QLKT https://drive.google.com/file/d/1xAuqaRYFDFCk5K9iwKJxROmrzI-dv_RZ/view?usp=sharing Quý 1/2022
463 ĐNPC Trương Tùng Châu-CV Phòng CNTT, Phạm Thái Bình-TP KHKT ĐL Thanh Khê, Hồ Quốc Việt-CV Phòng KT Kết nối thiết bị Camera nhiệt và xây dựng module quản lý ảnh nhiệt trên chương trình EVNCPC KTHT QLKT https://drive.google.com/file/d/1ZXbhdegDfmvaumWzc9BfjfzCJ_vkg5eU/view?usp=sharing Quý 1/2022
473 TTHPC Phan Chí Lợi-GĐ ĐL Quảng Điền, Nguyễn Khánh Toàn-TP KD ĐL Quảng Điền Bổ sung tính năng tìm vị trí và chỉ đường bằng giọng nói trên app thu thập hiện trường QLKT https://drive.google.com/file/d/1yy67dF9QXa5K25qH09PwuzvbQEKY3EId/view?usp=sharing Quý 2/2022
477 TTHPC Lê Xuân Nguyên Ánh-TP KHKT ĐL Nam Đông, Nguyễn Phan Văn Thành-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Nam Đông Xây dựng tính năng lưu vết di chuyển đối với khu vực địa hình phức tạp, từ đó sử dụng để biên tập lớp dữ liệu về đường chỉ dẫn vào vị trí cột và cảnh báo các yếu tố nguy hiểm tại vị trí cột trên App Kiểm tra hiện trường và Thông tin hiện trường phục vụ công tác kiểm tra định kỳ QLKT https://drive.google.com/file/d/1Aq3gwZ1g5R5-xbG9wSs5kCwNwIVU3uRw/view?usp=sharing Quý 2/2022
480 TTHPC Lê Xuân Nguyên Ánh-TP KHKT ĐL Nam Đông, Cao Duy Trường-PP KHKT ĐL Nam Đông Bổ sung tính năng cảnh báo đến người duyệt phiếu công tác dưới dạng tin nhắn qua E-office và mô phỏng phiếu công tác dưới dạng sơ đồ khi có phiếu công tác được cấp đột xuất QLKT https://drive.google.com/file/d/1vPhi5bjIQYIwBG8ORRiQjQlrdtmww4IT/view?usp=sharing Quý 2/2022
481 ETC Phan Hoàng Phúc-CV Phòng TĐH, Nguyễn Ngọc Thiện Tâm-CV Phòng TĐH Số hóa các thông tin, số liệu, biên bản và dữ liệu trích xuất sự cố của các thiết bị nhất thứ, các thiết bị điện tử thông minh tại các trạm biến áp 110kV QLKT https://drive.google.com/file/d/1Opdx9vlIdpBYi1I0hYBC6ssNVTQHW-4C/view?usp=sharing Quý 2/2022
491 QNPC Nguyễn Thới Bình-PGĐ ĐL Ba Tơ, Nguyễn An Đạt-CV Phòng KHKT ĐL Ba Tơ, Bùi Anh Tuấn- ĐT Đội QLĐZ&TBA, Lê Quang Tín-CN QLVH ĐL Ba Tơ Bổ sung tính năng tổng hợp số lần kiểm tra định kỳ Đz&TBA trên chương trình kiểm tra hiện trường QLKT https://drive.google.com/file/d/1yWY_ZMp2cbhMQyZGczHMi2I8lsfnQ1wV/view?usp=sharing Quý 2/2022
492 QNPC Trần Đại Hoàng Phúc-CV Phòng KT QNPC Xây dựng phần mềm hỗ trợ vẽ sơ đồ nguyên lý lưới điện từ cơ sở dữ liệu PMIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1sDz1mFzacxg-r4tuOKvbHUqwEkgb7gCH/view?usp=sharing Quý 2/2022
496 QNPC Nguyễn Hữu Thanh-CV Phòng KHKT ĐL Sơn Tịnh, Đỗ Huy Hoàng-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Sơn Tịnh Kết hợp sơ đồ lưới điện trung thế với lưới điện hạ thế trên phần mền TTHT QLKT https://drive.google.com/file/d/1dKrh2mxhc-H6N9nKayO3r_tui-I8qgCa/view?usp=sharing Quý 2/2022
499 QNPC Nguyễn Hữu Thanh-CV Phòng KHKT ĐL Sơn Tịnh, Đỗ Huy Hoàng-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Sơn Tịnh Tự động cập nhật địa chỉ TBA trên phần mềm PMIS qua Khu vực mất điện trên OMS QLKT https://drive.google.com/file/d/1NiqIN_eicqC5xRTI0KivX15Dc1iIL2al/view?usp=sharing Quý 2/2022
529 QTPC Lê Công Hiếu-PTP CNTT Nghiên cứu, ứng dụng AI phát hiện các nguy cơ mất an toàn lưới điện từ hình ảnh/video thu thập được của drone bay bằng mô hình Yolov5, Google Colab, RoboAI QLKT https://drive.google.com/file/d/1PzF3uEvYNnDqe29iCHWwdEB3sAXP415h/view?usp=sharing Quý 2/2022
545 KTPC Hà Quốc Danh-CV Phòng KHKT ĐL Đăk Glei Bổ sung tính năng chọn và zoom hình ảnh trên chương trình trắc nghiệm an toàn QLKT https://drive.google.com/file/d/1MAd0oGiy6nVTRFPsheAA4oB2mF3hDXIn/view?usp=sharing Quý 2/2022
553 KTPC Trần Trọng Quân-NV Phòng KDTH ĐL Đăk Tô, Nguyễn Thành Hưng-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Đăk Tô Tích hợp thêm tính năng định vị và vị trí cột đã được kết lưới bằng “Cầu dao hộp kết lưới hạ áp ” để thuận tiện cho người ra lệnh và nhân viên thao tác biết chính xác vị trí cột thực hiện công việc vào chương trình “EVNCPC TTHT ” QLKT https://drive.google.com/file/d/1RmMAczR81jCKRAynNMvVY1HQvjBsbxNj/view?usp=sharing Quý 2/2022
588 QNPC Huỳnh Đăng Hùng-PP ĐĐ, Lê Vũ Bảo-CV Phòng ĐĐ Ký số Sơ đồ đánh số thiết bị tại trạm 110, 220kV thuộc quyền điều khiển của Điều độ Công ty Điện lực Quảng Ngãi (B36) QLKT https://drive.google.com/file/d/1-9S3POmJ2alL82RffLrZ7yi0e-Nl9ka9/view?usp=sharing Quý 2/2022
592 QNPC Nguyễn Ngọc Ánh-NV Đội QLVH LĐCT, Nguyễn Đức Thuận-NV Đội QLVH LĐCT Bổ sung các thông số (giá trị xuất xưởng, giá trị thí nghiệm lần đầu, dùng để làm giá trị tham chiếu …) của thiết bị vào “Phân hệ thiết bị => chi tiết thiết bị, công trình” trên phần mềm QLKT (Pmis) QLKT https://drive.google.com/file/d/1t1eYDI3XwvfvrptBiecO181YJxbTvS_J/view?usp=sharing Quý 2/2022
595 QNPC Huỳnh Bá Phúc-ĐP Đội QLVH LĐCT, Nguyễn Đức Thuận-NV Đội QLVH LĐCT Số hóa dữ liệu trong công tác kiểm tra định kỳ, CBM lưới điện bằng mã QR trên từng vị trí, thiết bị đường dây và TBA QLKT https://drive.google.com/file/d/1FjfUFRSTUM75rtBmJGo2Ftih4qzmTLCZ/view?usp=sharing Quý 2/2022
616 ĐLPC Huỳnh Văn Tường-PP AT, Hà Văn Hoan-TP KHKT ĐL Cư M’gar Bổ sung Module kiểm tra, kiểm soát hiện trường khi thao tác trên chương trình cấp phiếu thao tác điện tử của EVNCPC QLKT https://drive.google.com/file/d/1CvOwACYWUSzrwJsVMnXOHMoRo0iuGLDx/view?usp=sharing Quý 2/2022
631 QNPC Đặng Duy Huỳnh-CBKT Phòng KHKT ĐL Đức Phổ Bổ sung ghi chú trạng thái trên chương trình PMIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1uhIZFeCjBvYf0XeBcuGNGrfPjAaasIbU/view?usp=sharing Quý 2/2022
425 ĐNPC Võ Văn Phương-PPT Phòng KT ĐNPC, Nguyễn Thảo Nguyên-CV Phòng CNTT, Lê Hoài Sơn-CV Phòng KT Số hóa công tác đăng ký, xét duyệt và báo cáo sáng kiến QLKT https://drive.google.com/file/d/1-jRqQx-AvvM8JHjA6KcE5SDJxsbgzzBa/view?usp=sharing Quý 4/2021
171 QNPC Nguyễn Văn Cần-CV Phòng TH ĐL Sơn Hà Tạo liên kết giữa Phần mềm Quản lý vật tư (ERP) và phần mềm CMIS 3.0 về công tác quyết toán vật tư, báo cáo vật tư tại đơn vị cấp Điện lực KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/15hcXlx6okCsSlJm2GYWywfYG-Ceedtr6/view?usp=sharing Quý 3/2021
221 CPC IT Nguyễn Sơn Bình-PGĐ, Tôn Thất Thanh Tùng-PP KT&MVT, Trần Ngọc Lâm-CV Phòng KT&MVT Nâng cao an toàn thông tin (ATTT) với xác thực 2 yếu tố (2FA) vào hệ thống truy cập từ xa (VPN) VTCNTT https://drive.google.com/file/d/1_a0loCPsSb5vL7CDDbWxlw36GJCr7WYk/view?usp=sharing Quý 3/2021
424 ĐNPC Nguyễn Thị Quyên-TP KD ĐLHC, Bùi Văn Minh-CV Phòng CNTT Số hóa các nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ khách hàng, hoàn thiện đề án Điện lực số VTCNTT https://drive.google.com/file/d/1al3PQxsaolFFTuVj63SrRjC4RV216CZZ/view?usp=sharing Quý 4/2021
131 ĐNPC Bùi Công Trường-CVP, Nguyễn Thị Thu Hà-CV VP, Trần Quốc Khải-NV VP Xây dựng Phòng Truyền thống Công ty Điện lực Đà Nẵng trên giải pháp thực tế ảo VR360 QTDN https://drive.google.com/file/d/1h8H7mHDLG_i8FNvb-y0a9k0cZx5xXMQx/view?usp=sharing Quý 3/2021
324 ETC Nguyễn Thị Diễm Thục-PCVP Thêm tính năng “Báo cáo” trên chương trình CPC-Eoffice 7.0 QTDN https://drive.google.com/file/d/1jE-t1oK2t2uVz5lSV-bdGCHPS7rNx3MA/view?usp=sharing Quý 4/2021
399 QNPC Phạm Thị Hoài Ly-Đội QLVH LĐCT Công tác lưu trữ văn bản ký số tập trung, ký số mở rộng. QTDN https://drive.google.com/file/d/1vzIVeoCJ2IA2hn8ItdY2B-_3IpEtx2aQ/view?usp=sharing Quý 4/2021
490 QNPC Huỳnh Đăng Hùng-PTP ĐĐ, Lê Vũ Bảo-CV Phòng ĐĐ Ký số Quy trình QLKT https://drive.google.com/file/d/1i9B-87rBm12jv9b82Fkdq3ejHmz5MeLw/view?usp=sharing Quý 2/2022
159 QNPC Phan Vũ Đông Quân-PGĐ QNPC, Ngô Hồng Hân-TP CNTT, Nguyễn Hoàng Tín-PP KT QNPC, Trần Đại Hoàng Phúc-CV Phòng KT QNPC Hệ thống chẩn đoán sự cố MBA phân phối online QLKT https://drive.google.com/file/d/1pKt463ZRx59XPlGDazMnQzGzbQqWRW_L/view?usp=sharing Quý 3/2021

DANH SÁCH Ý TƯỞNG ĐÃ ĐẠT GIẢI, CHƯA TRIỂN KHAI

TT ý tưởng Đơn vị đề xuất Người đề xuất Tên ý tưởng Lĩnh vực áp dụng Mô tả nội dung ý tưởng Thời gian đăng ký
290 BĐPC Phan Văn Hạnh-TP KT BĐPC, Hồ Xuân Hiếu-CV Phòng KT BĐPC Xây dựng Template tự động kiểm đếm số lượng pin năng lượng mặt trời áp mái QLKT https://drive.google.com/file/d/1tSfPtAYLSsbVR44-UAJLooetXolYBCLt/view?usp=sharing Quý 4/2021
470 ĐNPC Nguyễn Minh Tùng-TP KHVT, Lê Quang Vũ-PP KHVT, Bùi Văn Minh-CV Phòng CNTT Số hóa công tác Sửa chữa lớn lưới điện KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1QmNx_zghJYxP45vy6HoW5Qo8oQLcA9dr/view?usp=sharing Quý 1/2022
360 ĐNPC Phạm Ngọc Quang-TP CNTT, Lê Nhật Hưng-CV Phòng CNTT, Nguyễn Công Minh-CV Phòng CNTT, Bùi Văn Minh-CV Phòng CNTT, Nguyễn Thảo Nguyên-CV Phòng CNTT EVNCPC-DNPC-SMARTCHAT - “Trợ lý ảo - ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tự học để hỗ trợ và xử lý công việc nội bộ trong Công ty” QTDN https://drive.google.com/file/d/12XNsXD9l3ua6aa18MENoPZjcEswQg0wW/view?usp=sharing Quý 4/2021
526 ĐNPC Hồ Lê Duy-TP KD ĐNPC, Phạm Ngọc Quang-TP CNTT, Lê Nhật Hưng-CV Phòng CNTT, Lê Minh Đạt-CV Phòng KD ĐNPC Thư ký ảo thông minh Smart Secretary-DNPC hỗ trợ thông tin quản lý, điều hành doanh nghiệp QTDN https://drive.google.com/file/d/15HFw68jE4HVv84tMO9rJols_sV5DYHmB/view?usp=sharing Quý 2/2022
204 ĐNPC Trương Minh Tú-CV Phòng KHKT ĐL Liên Chiểu, Bùi Văn Minh-CV Phòng CNTT, Lê Duy Tấn-CV Phòng KT ĐNPC, Huỳnh Thảo Nguyên –PP KD ĐNPC, Nguyễn Công Minh-CV Phòng CNTT ĐNPC Ứng dụng thuật toán thông tin địa lý và thống kê đo xa tự động phân tích cảnh báo điện áp thấp, chuyển đổi số trong vận hành lưới hạ áp, giảm tổn thất điện năng QLKT https://drive.google.com/file/d/1mIolJldLeLHGA4EPjSZViPBLM_Vjop2C/view?usp=sharing Quý 3/2021
190 TTHPC Nguyễn Hoàng Anh-CV Phòng CNTT Sử dụng MC ảo hỗ trợ công tác truyền thông TH https://drive.google.com/file/d/1yPOki1J9SN2mdaMzuGKiyxchK5jou4LX/view?usp=sharing Quý 3/2021
273 ĐNPC Bùi Công Trường-CVP, Phạm Ngọc Quang-TP CNTT, Hồ Thị Diệu Linh-CV VP EVNCPC, Nguyễn Thảo Nguyên-CV Phòng CNTT, Nguyễn Quang Đức-CV VP Xây dựng ứng dụng Phòng họp không giấy trong Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng TH https://drive.google.com/file/d/1xDKpL5GVZZ6Qc3maGvlqplwiVvrJXXl1/view?usp=sharing Quý 4/2021
331 CEPC Ngô Đình Vĩnh-GV Khoa KTCS Xây dựng kênh PODCAST Điện lực miền Trung TH https://drive.google.com/file/d/1CfSro9zpEC_Rq5hlxJClAFgBHPan9AZl/view?usp=sharing Quý 4/2021
344 ĐLPC Trần Văn Dũng-CBATCT ĐL Cư MGar, Hà Văn Hoan-TP KHKT ĐL Cư MGar Bổ sung module lập biên bản khảo sát hiện trường, phương án thi công trên chương trình cấp phiếu tập trung evncpc QTDN https://drive.google.com/file/d/1fPff38qNBu6yJ4kQsYcBzgT4YXErO-k4/view?usp=sharing Quý 4/2021
461 ĐNPC Nguyễn Ngọc Lâm-PCVP, Lê Nhật Hưng-CV Phòng CNTT, Nguyễn Công Minh-CV Phòng CNTT, Nguyễn Thị Thu Hà-CV VP E-OFFICE Automation CoTime (Công cụ AI timeline tích hợp trên hệ thống E-Office hiện có) QTDN https://drive.google.com/file/d/1QLj6G-qNmX-z-arK8P4dvmysc5PO07Bj/view?usp=sharing Quý 1/2022
532 BĐPC Bùi Đoàn Trung-PP KHVT BĐPC Chương trình cảnh báo rủi ro QTDN https://drive.google.com/file/d/1LKrD6DhVabLXoU9VBd6U0ns61_UrltPD/view?usp=sharing Quý 2/2022
54 BĐPC Lê Văn Trung-PP ĐĐ, Trương Trần Tiến-CV Phòng KT Viết chương trình đồng bộ dữ liệu giữa chương trình OMS2 và chương trình CMIS3 để tính toán tổn thất điện năng các xuất tuyến trung áp. QLKT https://drive.google.com/file/d/1fHbUOirz4ID_oYCnoVcxEzHBBqYQ6XaK/view?usp=sharing Quý 3/2021
370 QNPC Phạm Quang Thành-CV Phòng KHKT ĐL Bình Sơn Ứng dụng mã QR-Code để thiết lập lý lịch thiết bị, chuyển đổi số trong công tác nghiệm thu, quản lý vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện trung áp QLKT https://drive.google.com/file/d/1ukKshdZ37aa9BNCc7lhHGlbzS0wtX9Xj/view?usp=sharing Quý 4/2021
423 ĐNPC Nguyễn Thái Tùng-ĐT Đội SCNLĐ, Nguyễn Bình Phương-ĐP Đội SCNLĐ, Ngô Gia Hội-Đội SCNLĐ, Nguyễn Hồ Nhất Nhân-Đội SCNLĐ Xây dựng phần mềm LIVE LINE TOOLS để tính toán và phân tích các giải pháp đảm bảo an toàn cho công tác sửa chữa nóng trên lưới đang mang điện 22KV trên điện thoại thông minh QLKT https://drive.google.com/file/d/1uIvg9C_5xGlvhCgVfUtV7wEECgzWvwzA/view?usp=sharing Quý 4/2021
555 KTPC Trần Minh Dũng-Đội QLVH LĐCT Xây dựng App ứng dụng cho các thiết bị chuyên dụng đo kiểm tra, chẩn đoán tình trạng làm việc của thiết bị vận hành được cài đặt sử dụng trên các thiết bị thông minh QLKT https://drive.google.com/file/d/1xpY3ioggm4a7Kk3YmOvc1BrDYC2u3vzV/view?usp=sharing Quý 2/2022
568 TTHPC Lê Trần Quang Huy – PTP KT, Nguyễn Duy Bình–CV Phòng CNTT Xây dựng công cụ hỗ trợ công tác thoả thuận mặt bằng tuyến với bản đồ địa chính tích hợp trên nền GIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1voXWJnuBgOmZwug0jl9tcPk_I2AlK5qw/view?usp=sharing Quý 2/2022
571 TTHPC Lê Trần Quang Huy – PTP KT, Nguyễn Duy Bình–CV Phòng CNTT Xây dựng công cụ quản lý tuyến đường dây và khu vực thường xuyên bị sét trên nền GIS QLKT https://drive.google.com/file/d/1tHqIEPJJoigwJJw3gmEirUjSfS_eXV6h/view?usp=sharing Quý 2/2022
27 ĐNOPC Phan Thanh Lịch, PTP TCKT ĐNOPC Tích hợp công nợ phải trả tiền điện MTMN từ hệ thống ERP-CMIS 3.0 KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1F_4VZwKdTGlKjq3rl6iQC0MbtMbhbsI-/view?usp=sharing Quý 3/2021
214 ĐNPC Đoàn Quang Tân-Đội QLVH ĐZ&TBA ĐL Cẩm Lệ, Trương Công Tín-CV Phòng KD ĐL Cẩm Lệ, Trương Tùng Châu-CV Phòng CNTT, Hồ Quốc Việt-CV Phòng KT ĐNPC Ứng dụng công nghệ RPA (Robotic Process Automation) để tự động hóa việc nhập liệu trên các chương trình dùng chung VTCNTT https://drive.google.com/file/d/19dUeta8ui7aBk0Os5_npgYlO_1kWwgmS/view?usp=sharing Quý 3/2021
267 PEC Đỗ Văn Lộc-PP KT “Mô hình hóa vùng bảo vệ chống sét” VTCNTT https://drive.google.com/file/d/1RtUfiuFhLHHv8zNGYeYU_OWzx7ZOV8w_/view?usp=sharing Quý 4/2021
564 QBPC Phạm Ngọc Thắng-PP KD ĐL Quảng Ninh Đưa giọng đọc AI vào web tin tức ngành điện TH https://drive.google.com/file/d/1DFzNXCcWyrQhqr5-uSY59Q5XhvTRt4Dl/view?usp=sharing Quý 2/2022
613 CPC CC Nguyễn Việt An-PP KT Bổ sung tính năng tóm tắt tin bài trực tuyến trên các trang tin tức của CPC TH https://drive.google.com/file/d/1mKYS0WvFuscL8g9lewDdfuk4r3nt2VMn/view?usp=sharing Quý 2/2022

DANH SÁCH Ý TƯỞNG ĐÃ ĐẠT GIẢI, ĐÃ TRIỂN KHAI

TT ý tưởng Đơn vị đề xuất Người đề xuất Tên ý tưởng Lĩnh vực áp dụng Mô tả nội dung ý tưởng Thời gian đăng ký
97 KHPC Nguyễn Trung Hiếu-PP KD KHPC, Nguyễn Thị Phương Thúy-CV Phòng KD KHPC, Trần Ngọc Tuấn-CV Phòng CNTT Thanh toán chi phí mua Điện mặt trời mái nhà theo lô và ký số trên chương trình CPC-eOffice KD&DVKH https://drive.google.com/file/d/1KEyXSn3OncaAXBZuW4vnnKXbV3fcK4Fw/view?usp=sharing Quý 3/2021
260 CPC CC Lê Văn Tường-GĐ, Trần Quang Sáng-CV Phòng TH Kênh thanh toán tiền điện thông minh KD&DVKH https://drive.google.com/file/d/12PY3jABzjFobkvzAJn_G8o7a9NTYVA01/view?usp=sharing Quý 4/2021
295 BĐPC Đỗ Thanh Bình-CV Phòng KD ĐL Phù Mỹ Kết hợp ứng dụng Xem sổ đỏ và EVNCPC TTHT để xác định địa điểm, vị trí đấu nối cấp điện KD&DVKH https://drive.google.com/file/d/1lq8qP9d9fBIjQNsb-ad4yXOIiTlMfSCj/view?usp=sharing Quý 4/2021
430 BĐPC Bùi Đoàn Trung-TP KD ĐL Quy Nhơn Nhận biết ĐZ và TBA là tài sản của khách hàng hay ngành điện lên TTHT KD&DVKH https://drive.google.com/file/d/1t-_VSKOpmJqrmjQPjryMeKpVnWjyXGxo/view?usp=sharing Quý 1/2022
523 ĐNPC Đăng Tuấn Linh-PGĐ ĐL Sơn Trà, Lý Quốc Cường-PP KD ĐL Sơn Trà, Hồ Vũ Thiện-CV Phòng TH ĐL Sơn Trà Số hóa Quản lý niêm phong hộp đấu dây (kìm niêm, chì niêm) theo thời gian thực KD&DVKH https://drive.google.com/file/d/17YIxBAUxwjF-zJHW2Le7dvjPXp-7I0AO/view?usp=sharing Quý 2/2022
538 QBPC Nguyễn Trung Nghĩa-CV Phòng KD ĐL Lệ Thủy, Lê Văn Thành-TT Phòng KD ĐL Lệ Thủy Xây dựng chức năng san tải lưới điện hạ thế trực tiếp trên luồng dữ liệu của 03 chương trình: RF-Spider; TTHT và CMIS 3.0 nhằm tự động chính xác sản lượng giao nhận giữa các TBA phục vụ công tác tính toán TTĐN TBA công cộng KD&DVKH https://drive.google.com/file/d/1kWtXycErr6SNx3uf_v8Pax2VSihCoxF-/view?usp=sharing Quý 2/2022
1 BĐPC Hồ Quang Thịnh-PGĐ BĐPC, Châu Công Huyền-PTP CNTT Bổ sung tính năng tự nhận dạng thể thức, tự chuyển chỉ đạo và cảnh báo thời hạn thực hiện cho công văn trên chương trình CPC-eOffice. QTDN https://drive.google.com/file/d/1caIAWBGMjBlnDWhfk_EBzBFLGBpN-TNH/view?usp=sharing Quý 3/2021
3 CPSC Lê Hữu Danh-GĐ CPSC, Nguyễn Hữu Thành-PTP TCHC Ứng dụng Công nghệ thông tin để nâng cao năng lực và hiệu quả trong quản lý hoạt động dịch vụ điện lực QTDN https://drive.google.com/file/d/12HE4m6XAbpcdKCn8DQCISGFE--LEFYD6/view?usp=sharing Quý 3/2021
451 QTPC Nguyễn Văn Tài-TP CNTT, Lê Văn Minh-CV Phòng CNTT Triển khai hệ thống tổng hợp báo cáo tự động số liệu sản xuất kinh doanh QTPC QTDN https://drive.google.com/file/d/1_Wlh6v2QMK3Z94scTrcRfD3TlZloQOsi/view?usp=sharing Quý 1/2022
69 GLPC Thái Dương Tuấn-PGĐ GLPC Sử dụng danh mục và bộ mã vật tư dùng chung (ERP) trên nhiều UD tại GLPC. KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/11CbzbB4tZ5wpunpCykBsoYbVRtSPqTd-/view?usp=sharing Quý 3/2021
396 QNPC Lê Thị Xuân Hòa-PP KHVT, Lâm Thúy Uyên-CV Phòng KHVT Bổ sung một số tính năng Quản trị hàng tồn kho trên hệ thống ERP. KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1hVfwbTtbuJk1Lb_BJm7dOlh7-2oCEACq/view?usp=sharing Quý 4/2021
426 BĐPC Đinh Long Vân-TP KHVT, Hoàng Quốc Khánh-CV Phòng KHVT Sử dụng QR code / barcode để nhập, xuất VTTB và tự động tạo giao dịch nhập, xuất kho trên hệ thống ERP KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1D9UeoNjXsqXaDjyIm9d8n8f0tuRghIYb/view?usp=sharing Quý 4/2021
506 QNPC Nguyễn Văn Cần-NV Phòng KHKT ĐL Sơn Hà Bổ sung tính năng cảnh báo vật tư tồn kho lâu năm, chậm luân chuyển trên phần mềm Quản lý vật tư (ERP) KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1BAtdwt7lONsu_jAmXp2Oe37001qlp1Ed/view?usp=sharing Quý 2/2022
530 GLPC Phạm Viết Hoàng-CV Phòng KHVT GLPC Chương trình Quản lý Kế hoạch Vật tư KHVT&TCKT https://drive.google.com/file/d/1rbHaUfeChXKdfjFhB67_BLSGH2Eo9y51/view?usp=sharing Quý 2/2022
51 EMEC Phòng NC&PT Thiết bị kiểm soát thân nhiệt tự động kết hợp quét mã QR khai báo y tế trong phòng chống dịch bệnh COVID 19 TH https://drive.google.com/file/d/1FjnUDmscBpnD3ZpK0MfGzhuOzT_o1l-n/view?usp=sharing Quý 3/2021
86 QNAPC Trần Đình Điệp-TP CNTT, Nguyễn Minh Thái Bảo-CV Phòng CNTT Đề xuất giải pháp kết nối trao đổi âm thanh 2 chiều giữa hệ thống HNTH Polycom và phần mềm Microsoft Teams phục vụ họp trực tuyến giữa EVNCPC với CTĐL và các đơn vị trực thuộc CTĐL VT&CNTT https://drive.google.com/file/d/1GUohm2sonad-lCNdmd9dJjb64Y5w8G4r/view?usp=sharing Quý 3/2021
351 CEPC Lê Duy Nhân-TP QLKH&QHQT, Hồ Văn Vinh-NV Phòng QLKH&QHQT, Nguyễn Văn Đông-NV Phòng QLKH&QHQT Xây dựng Game mini giới thiệu tham quan CEPC VT&CNTT https://drive.google.com/file/d/1Qz8KIBZZQTUhjCqaLZ6KXaIglCuyvnKB/view?usp=sharing Quý 4/2021

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU