NEWEST

HOT NEWS

  ĐIỂM TIN TRUYỀN HÌNH

EVNCPC Highlights in 2022 15 : 31

EVNCPC Highlights in 2022

In 2022, EVNCPC followed the theme of “safe adaption – flexibility – efficiency” with the determination for recovery growth, EVNCPC recorded impressive numbers for production and business targets.

11:23 - 17/02/2023  |  9372 views

EVNCPC: Dấu ấn 2022

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNCPC đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính, chi phí do ảnh hưởng của nhiều yếu tố thị trường bất lợi, xung đột chính trị, kinh tế thế giới biến động làm giá cả leo thang; ảnh hưởng các đợt bão số 4, 5, mưa lũ lịch sử vào các tháng 9 và 10… Trong những khó khăn ấy, EVNCPC nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng với định hướng “Thích ứng an toàn – linh hoạt – hiệu quả”. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, EVNCPC đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao..

ACTIVITY NEWS

EVENTS - CULTURE - PEOPLE

ORGANIZATIONAL RESTRUCTURING

EVN continues to arrange and restructure businesses in the period of 2021 - 2025

EVN continues to arrange and restructure businesses in the period of 2021 - 2025

The Board of Members of Vietnam Electricity (EVN) issued Decision No. 10/QD-HDTV dated January 30, 2020 on the establishment of a working group to study and develop a master plan for rearrangement and...

16:15 - 20/08/2021  |  2317 views