Tài liệu Văn hóa Tổng công ty Điện lực Miền Trung

 

          Vượt qua rất nhiều khó khăn do đặc thù về điều kiện tự nhiên – xã hội, mảnh đất miền Trung – Tây Nguyên gồm 9 tỉnh, thành phố duyên hải từ Quảng Bình đến Khánh Hoà và 4 tỉnh Tây Nguyên Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông ngày càng thay da đổi thịt. Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sự hỗ trợ có hiệu quả của các cấp uỷ, chính quyền các địa phương… cơ sở hạ tầng điện lực của khu vực không ngừng được đầu tư, mở rộng.

 

          Vinh dự được giao trọng trách quản lý phân phối, kinh doanh điện năng và cung cấp các dịch vụ liên quan khác tại khu vực này, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)  không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực đưa kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên vững bước đi lên,  đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; EVNCPC được Đảng, Nhà nước ghi nhận, phong  tặng  nhiều phần thưởng cao quí, đặc biệt là danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.


          Trong suốt quá trình tạo dựng thành quả đó, có sự đóng góp quan trọng về trí tuệ, công sức của nhiều thế hệ CBCNV EVNCPC nhằm tạo ra các giá trị, các sản phẩm vật chất, tinh thần ngày càng hoàn thiện tạo nên những nét văn hoá đặc trưng của mọi thành viên trong EVNCPC; đó là lòng yêu nghề, yêu đơn vị, tinh thần phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty, của ngành điện lực; tinh thần hợp tác,  gắn kết mọi thành viên trong dây chuyền hoạt động của Tổng công ty, tinh thần ham học tập, cầu tiến bộ, làm chủ công nghệ hiện đại; lao động chăm chỉ, sáng tạo và ý thức trách nhiệm đối với nghề nghiệp; có lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, tôn trọng kỷ luật, kỷ cương...


          Đến nay, qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, EVNCPC đã có sự thay đổi căn bản theo chiều hướng tích cực về mô hình tổ chức, qui mô tài sản, nguồn nhân lực, cung cách quản lý… EVNCPC tiếp tục cam kết tận tâm, tận lực vì những mục tiêu chung của EVN, vì sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, vì sự phát triển mọi mặt của các địa phương miền Trung - Tây Nguyên. Để tiếp tục xây dựng, củng cố một triết lý hành động hiệu quả hướng đến những mục tiêu này cũng như với mong muốn được các cấp trên, chính quyền các địa phương, nhân dân và khách hàng ngày càng tin tưởng, trên cơ sở đúc kết từ thực tiễn, chúng tôi tuyên bố những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức và những cam kết về văn hóa EVNCPC.

Tải về tài liệu văn hóa EVNCPC