CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin doanh nghiệp EVNCPC

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung công bố các thông tin sau:

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN