TIN TỨC SỰ KIỆN

TIẾT KIỆM ĐIỆN

Chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện

Chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện

Ngày 22/8/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3123/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày...

11:28 - 02/10/2023  |  104 lượt xem

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN