TIN TIÊU ĐIỂM

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

Đà Nẵng: Thanh tra việc treo, kéo cáp thông tin trên cột điện lực

Đà Nẵng: Thanh tra việc treo, kéo cáp thông tin trên cột điện lực

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn mạng lưới, đồng thời đáp ứng yêu cầu...

16:42 - 19/04/2018  |  24 lượt xem

  KÊNH TRUYỀN HÌNH EVNCPC

 • PC Gia lai: Tổ chức lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ kỹ thuật cấp Điện lực

  PC Gia lai: Tổ chức lớp tập huấn, đào tạo cho cán bộ kỹ thuật cấp Điện lực

  18:33 - 18/04/2018  |  69 lượt xem

 • Tiết kiệm điện trong trường học – kênh tuyên truyền hiệu quả

  Tiết kiệm điện trong trường học – kênh tuyên truyền hiệu quả

  11:12 - 16/04/2018  |  37 lượt xem

 • PC Quảng Ngãi: Triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

  PC Quảng Ngãi: Triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

  18:27 - 13/04/2018  |  116 lượt xem

ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

VĂN HÓA EVNCPC

Cho đường dây thông suốt

Cho đường dây thông suốt

18:32 - 18/04/2018  |  66 lượt xem

TIN KỸ THUẬT

TIẾT KIỆM ĐIỆN

TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Trung giai đoạn 2017 – 2020

Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Trung...

Ngày 31/7/2017, Hội đồng thành viên EVN đã ban hành Quyết định số 131/QĐ-EVN phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Trung giai đoạn 2017 – 2020. Ngày 23/8/2017, EVNCPC đã ban...

23:51 - 05/09/2017  |  2467 lượt xem