Thông cáo báo chí của EVNCPC về tình hình sản xuất kinh doanh 7 tháng và đảm bảo cung ứng điện phục vụ Quốc khánh 2/9

14:35 - 24/08/2018  |  220 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong 7 tháng qua, nguồn và lưới điện thuộc phạm vi quản lý của EVNCPC vận hành tin cậy, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng và người dân trên địa bàn 13 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

1. Tình hình sản xuất, cung ứng điện của EVNCPC 7 tháng năm 2018

Trong những ngày đầu tháng 7, khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm đến nay, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Do có sự chuẩn bị kỹ từ trước về phương án cấp điện mùa khô, EVNCPC đã đảm bảo cấp điện cho đời sống nhân dân trong những ngày diễn ra đợt nắng nóng. Công suất cực đại đạt 2.810 MW (lúc 10h00 ngày 06/7/2018), tăng 0,72%  so với tháng trước (2.790 MW lúc 10h00 ngày 22/6/2018) và tăng 7,05% so với năm 2017 (2.625MW).

Sản lượng điện thương phẩm 7 tháng năm 2018 toàn Tổng công ty thực hiện trên 9,923 tỷ kWh, tăng 8,44% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 58,10 % so với kế hoạch năm EVN giao. 

- Tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,95%, giảm 0,34% so với cùng kỳ 2017, thấp hơn 0,35% so với kế hoạch EVN giao .

- Tỷ lệ hóa đơn thu tiền điện qua ngân hàng 7 tháng của EVNCPC là 57,67%, tăng 6,96% so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn 2,07% so với kế hoạch giao năm 2018. Tỷ lệ doanh thu tiền điện thu qua ngân hàng là 84,97%, tăng 5,71% so với cùng kỳ năm 2017.

- Tính đến nay, đã có 13/13 Công ty Điện lực ứng dụng công nghệ sửa chữa nóng lưới điện (sửa chữa Hotline), hoàn thành sớm hơn 2 năm so với kế hoạch EVN giao.

2. EVNCPC đảm bảo cung ứng điện phục vụ Quốc khánh 2/9 và hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và tháng 9

- Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Chủ động làm việc với chính quyền địa phương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các lễ hội, lập phương thức cấp điện hợp lý để vận hành an toàn, tin cậy nguồn, lưới điện trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương nhân dịp Quốc khánh 2/9/2018.

- Không thực hiện cắt điện làm mất điện khách hàng trong thời gian từ 0h00 ngày 01/9 đến 24h00 ngày 02/9/2018, trừ trường hợp xử lý sự cố.

- Xem xét bố trí máy phát điện Diesel dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tăng cường kỷ luật vận hành, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2018.

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày nghỉ lễ. Phối hợp với địa phương và các cơ quan thông tin tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng sử dụng điện.

- Tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Đề án sắp xếp, tái cơ cấu EVNCPC giai đoạn 2017 – 2020 và Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động giai đoạn 2018 – 2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - EVNCPC

Địa chỉ: 78A – Duy Tân - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 2222233                     Fax: 0236 3625071

Email: qhcd@cpc.vn                            Website: www.cpc.vn

Ban QHCĐ

14:35 - 24/08/2018  |  220 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Tin tức khác

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU