Tình hình sản xuất, cung ứng điện của EVNCPC tháng 8 và lễ Quốc khánh ngày 2/9 năm 2018

09:28 - 12/09/2018  |  121 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong tháng 8 và dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9, nguồn và lưới điện thuộc phạm vi quản lý vận hành của EVNCPC vận hành tin cậy, đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa - xã hội và sản xuất kinh doanh của khách hàng, người dân trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

           

           1. Tình hình sản xuất, cung ứng điện của EVNCPC tháng 8 

- Sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 1.605.000.000 kWh, tăng 8,81% so với cùng kỳ.

- Tổn thất điện năng thực hiện đạt 4,47%, giảm 0,61% so với cùng kỳ.

- Toàn EVNCPC có 2.193.245 hóa đơn thanh toán qua ngân hàng, chiếm tỷ lệ  58,21% tổng số hóa đơn thanh toán qua ngân hàng/tổ chức thu hộ, với tổng doanh thu thu qua ngân hàng/tổ chức thu hộ đạt 2.750,09 tỷ đồng chiếm 85,95% tổng doanh thu.

- Doanh thu đạt 2.905,59 tỷ đồng, tăng 14,60% so với cùng kỳ.

- Trong tháng 8 đã khởi công 4 công trình, đóng điện 4 công trình 110kV.  Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018, EVNCPC đã khởi công 19 công trình, đóng điện 13 công trình.

- Tính đến 31/8/2018, EVNCPC đã số hóa được 3,96 triệu hợp đồng mua bán điện, đạt tỷ lệ 99,25% tổng số hợp đồng mua bán điện đang quản lý.

- Đến ngày 14/8/2018, EVNCPC đã hoàn thành Dự án Cấp điện cho các xã thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nâng tổng số xã có điện của tỉnh Quảng Nam lên 100%.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9

- Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

- Trên cơ sở các phương án, kịch bản phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) đã được phê duyệt, EVNCPC tổ chức diễn tập PCTT & TKCN cấp EVNCPC năm 2018 tại Bình Định. Trong các tình huống cụ thể, EVNCPC chủ động huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục sự cố, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng.  

- Triển khai các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty dịch vụ điện lực theo chủ trương của EVN.

- Chuẩn bị các thủ tục để khởi công Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung (tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) theo tiến độ đã được phê duyệt.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - EVNCPC

Địa chỉ: 78A – Duy Tân - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 2222233                     Fax: 0236 3625071

Email: qhcd@cpc.vn                            Website: www.cpc.vn

EVNCPC

09:28 - 12/09/2018  |  121 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Tin tức khác

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU