Tình hình sản xuất, cung ứng điện của EVNCPC tháng 9 năm 2018

13:50 - 22/10/2018  |  141 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong tháng 9, EVNCPC đã cung cấp điện an toàn, tin cậy đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên.

        1. Tình hình sản xuất, cung ứng điện của EVNCPC tháng 9 năm 2018

            - Sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 1.615.000.000 kWh, tăng  7,95% so với cùng kỳ.

            - Tổn thất điện năng thực hiện đạt 0,66%, giảm 0,83% so với cùng kỳ.

            - Toàn EVNCPC có 2.186.551 hóa đơn thanh toán qua ngân hàng, chiếm tỷ lệ 57,33% tổng số hóa đơn thanh toán qua ngân hàng/tổ chức thu hộ, với tổng doanh thu thu qua ngân hàng/tổ chức thu hộ đạt 2.751,35 tỷ đồng chiếm 85,53% tổng doanh thu.

            - Doanh thu đạt 2.920,26 tỷ đồng, tăng 13,90% so với cùng kỳ.

            - Trong tháng 9, EVNCPC đã khởi công 5 công trình, đóng điện 4 công trình lưới điện 110kV. Như vậy trong 9 tháng, EVNCPC đã khởi công 28 công trình và đóng điện 17 công trình lưới điện 110kV.

             - Trong tháng 9 EVNCPC đã tổ chức trao tặng 200 suất quà với số tiền 1 triệu đồng/suất cho bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và 50 triệu đồng cho bếp ăn từ thiện của bệnh viện. Tổng kinh phí trao tặng trong đợt này là 250 triệu đồng được trích từ nguồn Quỹ phúc lợi của Tổng công ty.

             - EVNCPC đã hoàn thành và hướng dẫn chi tiết Chương trình thực hiện đăng ký kế hoạch công tác tuần/tháng/năm để áp dụng trong toàn EVNCPC nhằm nâng cao hiệu quả về công tác bố trí cắt điện công tác trên lưới và giám sát việc thực hiện các đơn vị.

         2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10

             - Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

             - Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong đề án sắp xếp, tái cơ cấu EVNCPC giai đoạn 2017-2020.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - EVNCPC

Địa chỉ: 78A – Duy Tân - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 2222233                     Fax: 0236 3625071

Email: qhcd@cpc.vn                            Website: www.cpc.vn

EVNCPC

13:50 - 22/10/2018  |  141 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Tin tức khác

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU