TCBC về tình hình hoạt động 10 tháng qua và mục tiêu, nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm

09:39 - 28/11/2018  |  183 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ
Trong 10 tháng qua, EVNCPC đã cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị nguồn lưới điện, EVNCPC đã đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và tin cậy phục vụ nhân dân trong điều kiện thời tiết vào những tháng nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng đột biến và đảm bảo cấp điện cho các sự kiện lớn trên địa bàn.

1. Tình hình hoạt động SXKD 10 tháng năm 2018:

- Công suất cực đại đạt 2.810 MW, tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2017 (2.625MW).

- Sản lượng điện thương phẩm 10 tháng thực hiện 14.643,9 triệu kWh, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017.

- Tính đến nay, đã có 13/13 Công ty Điện lực ứng dụng công nghệ sửa chữa nóng, hoàn thành sớm hơn kế hoạch EVN giao 2 năm. Trong 10 tháng qua, tổng số lần thực hiện công tác hotline trên lưới gần 4.500 lần. Hiện nay EVNCPC đang tiếp tục triển khai việc đầu tư, đào tạo đội hotline thứ 2 cho các PC Thừa Thiên Huế, Bình Định, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi.

- Trong 10 tháng qua, EVNCPC đã cấp điện cho 131.550 khách hàng, trong đó cấp điện cho 902 công trình, với thời gian bình quân là 3,49 ngày/công trình, thấp hơn 3,51 ngày so với quy định của EVN. Đối với khách hàng sinh hoạt tại thành phố, thị xã, thị trấn, EVNCPC đã cấp điện cho 33.524 khách hàng, thời gian thực hiện trung bình 2,13 ngày/khách hàng, thấp hơn 0,87 ngày so với EVN giao; đối với khách hàng nông thôn, EVNCPC đã cấp điện cho 70.531 khách hàng, thời gian thực hiện trung bình 2,62 ngày/khách hàng, thấp hơn 2,38 ngày so với EVN giao; đối với khách hàng ngoài sinh hoạt là 26.593 khách hàng, thời gian thực hiện trung bình 2,55 ngày/khách hàng, thấp hơn 4,45 ngày so với EVN giao.

- EVNCPC đã đưa toàn bộ 13/13 trung tâm điều khiển tại các Công ty Điện lực thành viên vào vận hành. Các trung tâm điều khiển hỗ trợ đắc lực cho công tác điều độ vận hành, đặc biệt là việc thao tác thiết bị từ xa. Số lượng thiết bị đóng cắt trên lưới được kết nối về trung tâm điều khiển là 1.898 trên tổng số 2.981 thiết bị, chiếm tỉ lệ 64%.

- Tính đến nay, EVNCPC đã chuyển sang vận hành không người trực (KNT) 80/113 trạm biến áp (TBA) 110kV. EVNCPC phấn đấu chuyển 100% các TBA 110kV sang vận hành KNT trong năm 2019, sớm hơn kế hoạch EVN giao 1 năm.

- EVNCPC đã hoàn thành đóng điện 286 công trình, đạt tỷ lệ 45% so với tổng số công trình kế hoạch đề ra. Trong đó có 206 công trình đang thi công (26%), 302 công trình đang thực hiện thủ tục đầu tư (38%), trong quý IV phấn đấu hoàn thành 346 công trình còn lại theo kế hoạch năm.

- EVNCPC đã đưa các dự án điện mặt trời lắp mái vào sử dụng tại các nhà điều hành sản xuất, Điện lực, chi nhánh điện cao thế với công suất là 3.669kWp, sản lượng điện phát là 265.772 kWh.

2. Một số nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2018:

- Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt để đối phó kịp thời với các diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng an toàn điện mùa mưa bão, tình hình cung ứng điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế và xã hội và các ngày Lễ, Tết Dương lịch, các sự kiện văn hóa xã hội trên địa bàn.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ mới trong quản trị và sản xuất kinh doanh (GIS, SCADA, TTĐK, Portal…). Ứng dụng CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNCPC.

- Triển khai các hoạt nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và các hoạt động an sinh xã hội trong Tháng “Tri ân khách hàng” – 12/2018.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - EVNCPC

Địa chỉ: 78A – Duy Tân - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.2222233                             Fax: 0236.3625071

Email: qhcd@cpc.vn                                     Website: www.cpc.vn

Ban QHCĐ

09:39 - 28/11/2018  |  183 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Tin tức khác

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU