Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống CPC-eOffice tập trung tại Trung tâm dữ liệu

 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 • Gói thầu 17CNTT-G105: Cung cấp bản quyền hệ điều hành và phần mềm ảo hóa cho trung tâm dữ liệu

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

 • VỐN KHCB NĂM 2017 CỦA EVNCPC

 • Cung cấp bản quyền hệ điều hành và phần mềm ảo hóa cho trung tâm dữ liệu cho Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống CPC-eOffice tập trung tại Trung tâm dữ liệu

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 09/11/2017

 • 20/11/2017

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • 78A Duy Tân,

 • P. Hòa thuận đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 02366256444

 • 02363625071