Dự án: Hoàn thiện hệ thống truyền dẫn phục vụ các TTĐK tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Gia Lai

 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 • Gói thầu 04-TBDC-TRUYENDAN: Trang bị máy đo, máy hàn và bộ dụng cụ xử lý sự cố cáp quang phục vụ công tác quản lý vận hành

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng

 • vay thương mại

 • Gói thầu 04-TBDC-TRUYENDAN: Trang bị máy đo, máy hàn và bộ dụng cụ xử lý sự cố cáp quang phục vụ công tác quản lý vận hành

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 07/12/2017

 • 18/12/2017

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • 78A Duy Tân,

 • P. Hòa thuận đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 0236-2221028

 • 0236-3625071