DỰ ÁN: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN PHỤC VỤ CÁC TTĐK TẠI CÁC TỈNH QUẢNG TRỊ, QUẢNG NGÃI, QUẢNG NAM VÀ GIA LAI

 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 • GÓI THẦU: TRUYENDAN-HH-TBTD-03: Mua sắm thiết bị truyền dẫn quang và dịch vụ kỹ thuật

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước (1 giai đoạn 2 túi hồ sơ)

 • vay thương mại

 • GÓI THẦU: TRUYENDAN-HH-TBTD-03: Mua sắm thiết bị truyền dẫn quang và dịch vụ kỹ thuật

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 07/12/2017

 • 27/12/2017

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • 78A Duy Tân,

 • P. Hòa thuận đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 0236-2221028

 • 0236-3625071