Chương trình Mua sắm tập trung dây cáp điện phục vụ SXKD và ĐTXD năm 2018

 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 • TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

 • Gói thầu 17DAY-G115: Cung cấp cáp nhôm bọc hạ áp khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Gói thầu 17DAY-G116: Cung cấp cáp nhôm bọc hạ áp khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên Gói thầu 17DAY-G117: Cung cấp cáp nhôm bọc hạ áp khu vực Gia Lai, Kon Tum, Đăk lăk và Đăk Nông Gói thầu 17DAY-G118: Cung cấp cáp bọc trung áp các loại Gói thầu 17DAY-G119: Cung cấp cáp nhôm lõi thép bọc trung áp các loại khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam Gói thầu 17DAY-G120: Cung cấp cáp nhôm lõi thép bọc trung áp các loại khu vực Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên Gói thầu 17DAY-G121: Cung cấp cáp nhôm lõi thép bọc trung áp các loại khu vực Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông Gói thầu 17DAY-G123: Cung cấp dây nhôm lõi thép trần các loại

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

 • nguồn vốn SXKD và ĐTXD năm 2018 của EVNCPC

 • Gói thầu 17DAY-G115: Cung cấp cáp nhôm bọc hạ áp khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Gói thầu 17DAY-G116: Cung cấp cáp nhôm bọc hạ áp khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên Gói thầu 17DAY-G117: Cung cấp cáp nhôm bọc hạ áp khu vực Gia Lai, Kon Tum, Đăk lăk và Đăk Nông Gói thầu 17DAY-G118: Cung cấp cáp bọc trung áp các loại Gói thầu 17DAY-G119: Cung cấp cáp nhôm lõi thép bọc trung áp các loại khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam Gói thầu 17DAY-G120: Cung cấp cáp nhôm lõi thép bọc trung áp các loại khu vực Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên Gói thầu 17DAY-G121: Cung cấp cáp nhôm lõi thép bọc trung áp các loại khu vực Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông Gói thầu 17DAY-G123: Cung cấp dây nhôm lõi thép trần các loại

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 23/11/2017

 • 14/12/2017

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Phòng 703- 78A Duy Tân

 • P. Hòa thuận đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • (0236) 6255560

 • (0236) 3625071