Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên, Đăk Lăk thuộc dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 (PSL3) vay vốn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu CPC-JICA-VTTB/02: Cung cấp máy biến áp

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước

 • JICA

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 05/12/2017

 • 29/12/2017

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung Địa chỉ: 78A đường Duy Tân

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • (0236) 6255570

 • (0236) 3625071