Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - Giai đoạn 1 (Dự án KfW 3.1)

 • Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • CPC-KFW3-GL-W05: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, tỉnh Gia Lai

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước

 • vốn vay ODA-Ngân hàng tái thiết Đức

 • Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 23/10/2018

 • 22/11/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Ban Quản lý đấu thầu (phòng 502) - Tổng Công ty Điện lực miền Trung- 78 A Duy Tân

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 0236-6255111

 • 0236-625071