Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ - giai đoạn 1 (Dự án KfW 3.1)

 • Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • CPC-KFW3-KT-W02: Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước

 • vốn vay ODA - Ngân hàng tái thiết Đức

 • Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp các huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 23/10/2018

 • 22/11/2018

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Ban Quản lý đấu thầu (phòng 502)-Tổng Công ty Điện lực miền Trung-78 A Duy Tân

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 0236-6255111

 • 0236-625071