Lưới điện Hiệu quả tại các Thành phố Vừa và Nhỏ - Giai đoạn 1

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu CPC-KFW3.1-IaGrai-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Ia Grai và đường dây trung thế đấu nối sau trạm

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước

 • Vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW)

 • Gói thầu CPC-KFW3.1-IaGrai-W01: Thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình TBA 110kV Ia Grai và đường dây trung thế đấu nối sau trạm

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 30/11/2018

 • 04/01/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Ban Quản lý đấu thầu - phòng 502 -Tổng công ty Điện lực miền Trung - 78A Duy Tân

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 0236-6255111

 • 0236-625071