TBA 110kV Ea Soup và đấu nối

 • Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 • gói thầu CPC-EaSoup-PC01: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh đoạn ĐZ 110kV từ TBA 110kV Cư M'gar đến vị trí 110 (G1-6) và NXT 110kV tại TBA 110kV Cư M'gar

 • Đấu thấu rộng rãi trong nước

 • vay thương mại

 • Cung cấp vật tư, thi công xây dựng, thí nghiệm hiệu chỉnh đoạn ĐZ 110kV từ TBA 110kV Cư M'gar đến vị trí 110 (G1-6) và NXT 110kV tại TBA 110kV Cư M'gar

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 18/12/2018

 • 08/01/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Ban Quản lý đấu thầu (phòng 502) - Tổng Công ty Điện lực miền Trung - 78 A Duy Tân

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 0236-6255111

 • 0236-625071