Dự án: Nâng cao năng lực xử lý dữ liệu của EVNCPC

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu số 19CNTT-G46: Cung cấp, lắp đặt máy tính chủ

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

 • KHCB và Vay thương mại

 • Gói thầu số 19CNTT-G46: Cung cấp, lắp đặt máy tính chủ

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 22/07/2019

 • 12/08/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Phòng 703 - số 78A Duy Tân (muasamcong)

 • Hoà Thuận Đông

 • Hải châu

 • Đà Nẵng

 • 0236 6255560

 • (0236) 3625071