Dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối.

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung.

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung.

 • Gói thầu CPC-SBCR-PC01: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình đường dây 110kV đi ngầm của dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối.

 • Đấu thầu rộng rãi

 • vay thương mại

 • Gói thầu CPC-SBCR-PC01: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và thí nghiệm hiệu chỉnh công trình đường dây 110kV đi ngầm của dự án TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đấu nối.

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 12/08/2019

 • 10/09/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Ban Quản lý đấu thầu (phòng 103)- Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Hòa Thuận Đông

 • Hải Châu

 • Đà Nẵng

 • 0236-6255111

 • 0236-3625071