Dự án: Triển khai điện toán đám mây dùng riêng cho EVNCPC

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu số 19CNTT-G17: Cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chủ và phần mềm quản lý hệ thống đám mây dùng riêng

 • Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

 • KHCB và Vay thương mại

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 26/08/2019

 • 16/09/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Phòng 703 - số 78A Duy Tân (muasamcong)

 • Hoà Thuận Đông

 • Hải châu

 • Đà Nẵng

 • 0236 6255560

 • (0236) 3625071