Dự án: Nâng cao hạ tầng CNTT để vận hành các phần mềm dùng chung EVNCPC

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu số 19CNTT-G47: Cung cấp và lắp đặt máy chủ các loại, thiết bị cân bằng tải, bản quyền phần mềm ảo hoá và giải pháp sao lưu dữ liệu trực tuyến

 • Đấu thầu rộng rãi, qua mạng. http://muasamcong.mpi.gov.vn

 • KHCB và Vay thương mại

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 26/08/2019

 • 16/09/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Phòng 703 - số 78A Duy Tân (muasamcong)

 • Hoà Thuận Đông

 • Hải châu

 • Đà Nẵng

 • 0236 6255560

 • (0236) 3625071