Dự án: Nâng cao năng lực dự phòng trung tâm dữ liệu EVNCPC năm 2019

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Tổng công ty Điện lực miền Trung

 • Gói thầu số 19CNTT-G69: Cung cấp, triển khai lắp đặt thiết bị Data Center Switch, Cân bằng tải, Tường lửa, Thiết bị quản trị tập trung tường lửa và Bản quyền phần mềm cho hệ thống CSKH

 • Đấu thầu rộng rãi trong nước

 • KHCB và Vay thương mại

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu

 • 15/11/2019

 • 05/12/2019

Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu

 • Phòng 703 - số 78A Duy Tân (muasamcong)

 • Hoà Thuận Đông

 • Hải châu

 • Đà Nẵng

 • 0236 6255560

 • (0236) 3625071