VIDEO TỰ THỰC HIỆN

PC Gia Lai hướng về cộng đồng 15:17

PC Gia Lai hướng về cộng đồng

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, thời gian qua PC Gia Lai còn triển khai các hoạt động ý nghĩa, chính sách trợ giúp những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là dân tộc thiểu số nhằm giúp họ vươn lên, ổn định cuộc sống.

10:16 - 24/04/2019  |  10 lượt xem

  ĐIỂM TIN TRUYỀN HÌNH

Số 9 - Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát QRT ngày 14-4-2019 15:17

Số 9 - Chuyên mục truyền hình “Điện và đời sống” phát QRT ngày 14-4-2019

Một vấn đề trọng tâm đang được Chính phủ chủ trương triển khai là chương trình quản lý nhu cầu điện, trong đó khách hàng sử dụng điện chủ động tham gia là điều đáng quan tâm. Trong thời kỳ công nghệ 4.0, việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt...

09:32 - 19/04/2019  |  53 lượt xem