10 hoạt động nổi bật EVNCPC năm 2019

Năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Trung thực hiện kiện toàn nhân sự lãnh đạo, hoạt động theo mô hình tổ chức mới và đã tiếp tục gặt hái được những thành công, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

 

  CLIP 10 SỰ KIỆN

PC Quảng Ngãi: 10 hoạt động tiêu biểu năm 2019 10 : 34

PC Quảng Ngãi: 10 hoạt động tiêu biểu năm 2019

Năm 2019 với nhiều cơ hội và thách thức đan xen cùng với sự thay đổi nhân sự của người đứng đầu Công ty Điện lực Quảng Ngãi và với sự chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty Điện lực miền Trung, sự quyết tâm đoàn kết và nỗ lực cao, tập thể lãnh đạo và CBCNV...

09:57 - 20/01/2020  |  4875 lượt xem

  VIDEO TỰ THỰC HIỆN

Công đoàn PC Quảng Trị: Thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động 3 : 17

Công đoàn PC Quảng Trị: Thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Ngày 26/2, Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Trị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 với 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặt mục tiêu “Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo bảo...

13:42 - 03/03/2021  |  33 lượt xem

  ĐIỂM TIN TRUYỀN HÌNH

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đảm bảo an toàn điện trong dân 0 : 57

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đảm bảo an toàn điện trong dân

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế hỗ trợ nhân dân vùng cao huyện A Lưới sử dụng điện an toàn dịp Tết.

08:53 - 26/02/2021  |  176 lượt xem