PC Gia Lai xây dựng "Văn hóa an toàn lao động"

16:00 - 02/08/2019  |  415 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Xác định an toàn lao động là yếu tố then chốt, những năm qua PC Gia Lai đã chủ động áp dụng nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành từ người quản lý đến từng cán bộ công nhân viên, người lao động, đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh, xây dựng "Văn hóa an toàn lao động" trong đơn vị.

Tổ TTV PC Gia Lai

  VIDEO XEM NHIỀU