PC Quảng Bình: Thực thi văn hóa doanh nghiệp hướng đến khách hàng

15:38 - 04/11/2019  |  312 lượt xem

Chia sẻ

Một trong những nhân tố cốt lõi tạo nên hiệu quả hoạt động của PC Quảng Bình trong thời gian qua chính là việc thực thi văn hoá doanh nghiệp. Công ty đã bám sát bộ tài liệu văn hóa doanh nghiệp của EVNCPC và áp dụng phù hợp đối với đơn vị. Đặc biệt, trong văn hóa doanh nghiệp, Công ty đặc biệt chú trọng đến ứng xử của CBCNV đối với khách hàng, cam kết mỗi cán bộ công nhân viên đều là đại sứ, đại diện cho những giá trị văn hóa khi tiếp xúc với khách hàng, đem tới khách hàng hình ảnh đẹp, hài lòng nhất về ngành điện.

Tổ TTV PC Quảng Bình

  VIDEO XEM NHIỀU