Người tổ trưởng cần mẫn

16:50 - 20/01/2020  |  171 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

“Đúng 7h30 tối nay, tất cả anh em có mặt tại Đội để xuất phát nhé” - tiếng đồng chí Đội trưởng Đội quản lý điện Phước Sơn vang lên sang sảng. Tôi theo anh em chuẩn bị cơm nước, sẵn sàng cho buổi kiểm tra đường dây tối nay. Ra đến cổng, chúng tôi vẫn nghe dặn thêm “xuất phát trễ tí cũng được nhé, sương xuống nhiều dễ phát hiện bất thường hơn”. Tôi không quên “đế vui” thêm một câu “Đội trưởng kinh nghiệm quá ta” rồi rù ga chạy theo anh em.

Trường Khoa

  VIDEO XEM NHIỀU