Video clip: "Đảng bộ PC Quảng Nam: Những thành tựu và sự kiện nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020"

14:45 - 20/06/2020  |  234 lượt xem

Chia sẻ

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban giám đốc Công ty, với tinh thần nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi gian khó của toàn thể cán bộ, đảng viên và công nhân viên, Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp tục có những bước tiến vững mạnh trong giai đoạn 2015-2020. Video clip sau đây giới thiệu những thành tựu và sự kiện nổi bật của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

PC Quảng Nam

  VIDEO XEM NHIỀU