EVNCPC: Hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại Gia Lai

16:07 - 25/06/2020  |  147 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo là một trong những mục tiêu góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thông qua các chương trình, dự án và nhiều nguồn vốn hỗ trợ khác, trong những năm qua nhiều hộ đồng bào nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhà ở ổn định, tạo động lực để các hộ từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo, trong đó, có phần đóng góp không nhỏ của ngành điện miền Trung.

Tổ TTV PC Gia Lai

  VIDEO XEM NHIỀU