Điện lực Sông Hinh (PC Phú Yên): Chia sẻ yêu thương - Kết nối cộng đồng

10:47 - 09/07/2020  |  895 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Điện lực Sông Hinh vừa vận động CBCNV trong đơn vị đóng góp để chia sẻ hàng trăm phần cơm miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh.

Thanh Vũ

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU