PC Quảng Ngãi: Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

15:02 - 30/07/2020  |  154 lượt xem

Chia sẻ Chia sẻ

Vừa qua, PC Quảng Ngãi đã tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020. Nội dung diễn tập với cơ chế điều hành được thực hiện truyền hình trực tuyến tại 2 điểm cầu trụ sở Văn phòng Cơ quan Công ty và điểm cầu Điện lực Bình Sơn với tình huống diễn tập thực tế dựng cột I/3 đường dây 0,4kV TBA Bình Dương 4.

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

  VIDEO XEM NHIỀU