PC Kon Tum triển khai giải pháp đảm bảo hành lang an toàn lưới điện

08:24 - 18/09/2020  |  158 lượt xem

Chia sẻ

Để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện 110kV trên địa bàn quản lý, PC Kon Tum đã làm việc và thống nhất với Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum kiểm tra thực địa, triển khai các bước để đền bù, giải tỏa gần 800 cây cao su ngoài hành lang tuyến có nguy cơ ngã đổ vào đường dây nhằm hạn chế rủi ro trong công tác này tại đơn vị.

PC Kon Tum

  VIDEO XEM NHIỀU