Video clip: Nữ CNV PC Đà Nẵng - Tiếp nối truyền thống phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

11:32 - 21/10/2020  |  73 lượt xem

Chia sẻ

Ở nhiều vị trí, công việc khác nhau, mỗi nữ CNCNV PC Đà Nẵng đã góp phần tô thắm nét đẹp phụ nữ EVN bằng nhiều việc làm thiết thực.

Ban nữ công PC Đà Nẵng

  VIDEO XEM NHIỀU