PC Quảng Nam khôi phục cấp điện trên địa bàn tỉnh trong 1 ngày sau bão số 13

15:44 - 16/11/2020  |  573 lượt xem

Chia sẻ

Bão số 13 tuy không trực tiếp vào Quảng Nam song do mưa bão lớn và ảnh hưởng của lũ lụt do bão số 9 trước đó đã gây mất điện trên diện rộng của tỉnh. Nhờ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó từ trước, PC Quảng Nam hạn chế sự cố gây mất điện do ảnh hưởng của bão. Ngay sau bão, Công ty triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả, kịp thời cấp điện lại phục vụ người dân và doanh nghiệp.

PC Quảng Nam

  VIDEO XEM NHIỀU