CPC Checkin - Cuộc họp không giấy

16:40 - 06/01/2021  |  644 lượt xem

Chia sẻ

Trước tác động của kỷ nguyên số, việc cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa các văn bản giấy là một phần giúp ích cho việc bảo vệ môi trường, hướng tới doanh nghiệp số.

Bộ phận Tổ chức hành chính - Phòng Tổng hợp CPC IT

  VIDEO XEM NHIỀU