PC Đà Nẵng: 600s nhìn lại hành trình năm 2020

15:18 - 26/01/2021  |  4867 lượt xem

Chia sẻ

2020 là năm đặc biệt. Đặc biệt khi những người thợ điện Đà Nẵng phải đối mặt với khó khăn này đến thử thách khác. Đại dịch Covid-19 chưa qua, thì bão đã chồng bão, lũ chồng lũ cứ liên tiếp ập vào. Nhưng từ trong khó khăn, 12 tháng trong năm đã là cuộc hành trình vượt khó, minh chứng cho sức mạnh của tinh thần, ý chí, mà trong đó nhân lực tiếp tục là nguồn lực đóng vai trò then chốt.

Lâm Uyên (Đọc lời bình: Xuân Thái, Đoàn Nhung)

  VIDEO XEM NHIỀU