PC Quảng Bình đảm bảo cấp điện an toàn dịp Tết Nguyên đán

10:37 - 09/02/2021  |  569 lượt xem

Chia sẻ

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần. Đây là thời điểm nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt của người dân tăng cao. Để đáp ứng yêu cầu cấp điện ổn định phục vụ nhân dân, Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) huy động nhân lực tăng cường kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng nguồn lưới điện thời gian trước Tết. Bên cạnh công tác quản lý kỹ thuật, việc đảm bảo an toàn điện trong dân luôn được PC Quảng Bình đặc biệt chú trọng. Công ty đã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra hệ thống điện cho khách hàng, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban quản lý chợ để khuyến cáo người dân đảm bảo an toàn điện, tránh các sự cố cho lưới điện và con người.

Hương Nguyên - Lệ Hằng

  VIDEO XEM NHIỀU