Thêm hơn 500 hộ đồng bào miền núi Quảng Nam đón điện lưới trước Tết Tân Sửu

08:45 - 10/02/2021  |  547 lượt xem

Chia sẻ

Ngày 08/02/2021 (nhằm 27 tháng Chạp năm Canh Tý), Công ty Điện lực Quảng Nam chủ trì tổ chức nghiệm thu các dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam, cấp điện lưới cho trên 500 hộ đồng bào miền núi tỉnh Quảng Nam ngay trước Tết Tân Sửu.

Việt Hảo - Nguyễn Lực

  VIDEO XEM NHIỀU