PC Phú Yên: Tích cực đầu tư hạ tầng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội

14:28 - 19/04/2021  |  247 lượt xem

Chia sẻ

Ngay sau khi tiếp nhận quản lý lưới điện nông thôn vào năm 2012, PC Phú Yên đặc biệt quan tâm đến công tác nâng cấp và cải tạo hệ thống điện. Trong năm 2020, PC Phú Yên triển khai thực hiện 26 công trình đầu tư xây dựng với tổng giá trị hơn 99 tỷ đồng đã đem lại hiệu quả, nâng cao chất lượng điện năng và mức độ hài lòng của khách hàng.

Hoa Hồng - Kim Hoàng

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU