Video clip: Chuyển đổi số trong công tác KD&DVKH để phục vụ khách hàng tốt hơn

20:09 - 11/04/2021  |  560 lượt xem

Chia sẻ

Để hiện thực hóa yêu cầu cơ bản chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng vào năm 2022 như mục tiêu đề ra, ngoài tận dụng nền tảng, thế mạnh trong ứng dụng công nghệ thông tin, EVNCPC đã đề ra những phần việc, lộ trình, kế hoạch cụ thể. Đó cũng là nội dung được đề cập tại Hội nghị chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng diễn ra tại Quảng Trị vào ngày 06/4/2021 vừa qua.

Nguyễn Phượng - Minh Bảo

  VIDEO XEM NHIỀU