PC Quảng Ngãi: Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn ở huyện Bình Sơn

15:43 - 15/04/2021  |  258 lượt xem

Chia sẻ

Lưới điện hạ áp ở huyện Bình Sơn bắt đầu tiến hành bàn giao cho PC Quảng Ngãi từ cuối năm 2019. PC Quảng Ngãi đang tập trung nguồn vốn và nhân lực cải tạo lại toàn bộ hệ thống lưới vốn đã cũ kĩ, triển khai các dịch vụ tiện ích 24 ngàn khách hàng ở huyện Bình Sơn vừa tiếp nhận.

Nguyễn Tuân - Kiều Trinh

  VIDEO XEM NHIỀU