PC Quảng Nam huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển

08:46 - 26/04/2021  |  425 lượt xem

Chia sẻ

Trong 5 năm gần đây, lưới điện Quảng Nam được đầu tư bình quân trên 800 tỷ đồng/năm; nhờ đó luôn đáp ứng tốt nhu cầu điện cho sự phát triển của tỉnh. Với chủ trương năm 2021 “Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển”, PC Quảng Nam xác định tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo chất lượng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà.

Việt Hảo

  VIDEO XEM NHIỀU